Ders Planı - AKTS Kredileri

Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
MZB 501 KARŞILAŞTIRMALI DÜNYA HALK MÜZİĞİ ÖRNEKLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MZB 502 MÜZİK ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN VERİ ANALİZ YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
MZB 503 MÜZİK BİLİMİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
MZB 504 ÖZEL ALAN PEDAGOJİSİ VE ANDROGOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MZB 505 İLERİ ANADAL Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MZB 506 SOSYAL KÜLTÜREL GRUP MÜZİKLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MZB 507 KÜLTÜR VE MÜZİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MZB 508 MÜZİKTE ÜSLUP TAVIR TARTIŞMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MZB 509 TÜRK MÜZİĞİNDE EDVAR GELENEĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MZB 510 MÜZİK EDEBİYAT İLİŞKİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MZB 511 OSMANLI TÜRKÇESİ MÜZİK METİNLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MZB 512 KORO EĞİTİMİ VE YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MZB 513 TÜRK MÜZİĞİNDE FORM VE ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MZB 514 KLASİK TÜRK MÜZİĞİ REPERTUVARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MZB 515 MÜZİKTE YAPI ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MZB 516 ESKİ TÜRK MÜZİĞİ NAZARİYATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MZB 517 TÜRK MÜZİĞİ ÇALGI BİLİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MZB 518 TÜRK MÜZİĞİ İKA TEORİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MZB 519 TÜRK MÜZİĞİ PALEOGRAFYASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MZB 520 AŞIKLIK GELENEĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MZB 521 TÜRK HALK MÜZİĞİNDE TÜRLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MZB 522 TÜRK MÜZİĞİNDE İCRA YORUM TEKNİKLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MZB 523 TÜRK MÜZİĞİNDE NADİR KULLANILAN MAKAMLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MZB 525 KLASİK BATI MÜZİĞİ LİTERATÜRÜ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MZB 526 MÜZİK PSİKOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
MZB 590 SEMİNER (YL) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
MZB 800 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 48
      Üniversite Tanımlı Dersler       Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler       Bölüm Tanımlı Dersler