Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OTTOMANS AND EUROPE İN THE EARLY MODERN TAR 348 6 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET YAŞAR ERTAŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Comparing and discussing the political financial, social and religious developments in Europe and the Ottoman Empire during the classical age and the relations of two world
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To be able to understand the differences and similarities between Europe and Ottoman Empire 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
2 - To be able to teaching the religious structure and the impact of institutions on political and social life 1 - 2 - 3 - 4 - 10 -
3 - To be able to comprehend the material culture of the Ottoman Empire and Europe in the historical context 1 - 2 - 3 - 4 - 10 -
4 - To be able to teaching the daily life and social life in the Ottoman Empire and Europe 1 - 2 - 3 - 4 - 10 -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice 5:Demonstration 10:Brain Storming
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The formation of European civilization heritage in the classical period and the historical roots of the Ottoman civilization
2 Religious thoughts and religious institutions in both world
3 Reform movements in Europe and political, cultural and financial contexts of the reforms.
4 The construction of ‘other’ in Europe and in the Ottoman world
5 The impact of the Ottomans to Europe during the period of reform and renaissance
6 The image of Turks in Europe and the image of European in the Ottoman Empire
7 The wars between both world and the transformation of military structure
8 Orientalism and discoveries
9 Midterm Examination
10 Art in the both world
11 Compering the societies of both world
12 Diplomatic relations between two worlds
13 The impact of Europeans on the Ottomans
14 General Assessment

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Oğuz Adanır, Osmanlı ve Avrupalılar, Doğu Batı Yayınları.,
-Halil İnalcık, Rönesans Avrupası Türkiye’nin Batı Medeniyetiyle Özdeşleşme Süreci, İş Bankası Yayınları.
-Izsak Schulhof, Avrupa’da Osmanlı Damgası, Timaş Yay.
- Lale Uluç, Nurhan Atasoy, Osmanlı Kültürünün Avrupa´daki Yansımaları:1453-1699, Armaggan Yay.
-Daniel Goffman, Osmanlı Dünyası ve Avrupa, 1300-1700, Kitap yay.
-Gülgün Üçel, Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları, 1530-1699, İletişim Yay.
Dejanirah Couto (ed), Harp ve Sulh Avrupa ve Osmanlılar, Kitap yayınevi.
-İrvin Cemil Schick, Avrupalı Esireler ve Müslüman Efendileri, Kitap Yayınevi.
-İlber Ortaylı, Avrupa ve Biz, İş Bankası Yay.
-İbrahim Şirin, Osmanlı İmgeleminde Avrupa, Lotus Yay.
-Suraiya Faroqhi, Osmanlı ve Etrafındaki Dünya, Kitap Yay.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 He has top level knowledge and ability supported by textbooks including current knowledge, practicing devices and instruments as well as the other scientific sources related with auxiliary sciences for history; he uses these knowledge and abilities in his career and researches X
2 He analyzes and evaluates the concepts, idea and data related with history discipline by means of research methods in social sciences’, diagnoses, analyzes and discusses unknown (not studied) subjects, offers proposals based on scientific findings and evidences related with these subjects. X
3 He informs experts or uninformed person related with history discipline, expresses clearly his ideas about his findings to them both written and orally X
4 He has the abilities of critical, creative thinking and analyzing by means of history methodology, makes independent and collective works related with studies in his field. X
5 He takes responsibility and tries to generate solution on the subjects which have not brightened due to deficiency in historical information and data X
6 He knows interest, request and demands of researchers in his field, familiarizes socio-cultural and economic characteristics of his environment; arranges, executes and governs teaching and learning processes befitting these characteristics. He provide students’ effective participation to teaching process. X
7 He aims to learn foreign language to a reasonable extent for understanding present studies in history discipline and for getting across with his collogues. X
8 He has knowledge of using computer; he uses informatics and communication technology. X
9 In his historical researches, he respects social, scientific and ethic values in terms of gathering, analyzing, interpreting and announcing phases of information. X
10 He makes strenuous efforts in developing himself on historical field. He is open minded person. He takes part an active role in developing himself, his institution. He has a great respect for the values of Turkish Society and Principles of Ataturk. X
11 Techniques related to social sciences in historical field, he applies in interdisciplinary studies. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 70
KisaSinav 1 10
Odev 1 10
PerformansGoreviSeminer 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Quiz 1 10 10
Assignment 1 10 10
Performance Task (Seminar) 1 5 5
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü /25(s) 5
Dersin AKTS Kredisi 5
; ;