Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOCIAL SCIENCES OF RESEARCH METHODS SOS 610 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ALİ ARSLAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
This course is designed to introduce students to philosophy and practice of methodology in social sciences. Students practice the skills needed to observe the world around us, by attending to social phenomena, descriptively and analytically.
Dersin İçeriği
Formal procedures in research, philosophy of science, topic selection, data-collection and analysis, qualitative and quantitative research techniques
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To have general knowledge about the philosophy of the social sciences 1 - A -
2 - To use resources in scientific research 1 - 4 - A -
3 - To develop a research proposal, to design the research 1 - 8 - 16 - C -
4 - To use at least one of qualitative research techniques 1 - 8 - 16 - A - C -
5 - To use at least one of quantative research techniques 1 - 16 - A - C -
6 - To be able to analyze data using SPSS statistical software 1 - 6 - 16 - A - C - D -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 4:Drilland Practice 8:Group Study 16:Project Based Learning 6:Motivations to Show
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework D:Project / Design

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction and use of the library
2 Rules concerning reference in the scientific research
3 Resources in the scientific works show two rules II
4 Types and concepts of knowledge, relationship between science and other types of information , the rise of modern science , positivism and its criticism
5 The concept of paradigm, science and society
6 The emergence and development of the social sciences ,positivist and post-positivist approaches in social sciences,
7 Theories , hypotheses , assumptions concepts, deduction and induction
8 The choice of research topics , research proposal and the proposal ; determination of the limitations of research , search of resource
9 Midterm
10 Sampling definition, types and techniques, reliability and validity in research ; research ethics
11 An overview of qualitative and quantitative data collection questionnaire technique , advantages and disadvantages of survey techniques , survey preparation , evaluation and review of surveys
12 Interview technique , to case studies method, observation method
13 Content analysis
14 Oral history , content analysis

Kaynaklar

Ders Notu Lecture Notes
Ders Kaynakları Hasan Şimşek/ Ali Yıldırım, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri; SEÇKİN YAYINCILIK
Keith F. Punch/Zeliha Etöz; Sosyal Araştırmalara Giriş/Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, SİYASAL KİTABEVİ
Diğer Kaynaklar
Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2007), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Adapazarı: Değişim
Gulbenkian Komisyonu (1996), Sosyal Bilimleri Açın, çev. Şirin Tekeli, İstanbul: Metis.
Serdar, Ziyaeddün, (2001) Thomas Kuhn ve Bilim Savaşları, İstanbul: Everest

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To be able to perceive and evaluate social matters at national and universal level X
2 To be able to evaluate sociological process from beginning to current in terms of leading Turkish thinkers at national level X
3 To be able to understand and solve the particular social problems and closely acquainted with related branches of Sociology X
4 To be able to interrogate and pose a question on popular contemporary sociological concepts objectively as globalization, multiculturalism, identity and postmodernism X
5 To be able to do researches and to improve a method about the sociological problems and produce solutions X
6 To be able to analyze the social conditions in nineteenth century that caused rising of Sociology X
7 X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 40
PerformansGoreviSeminer 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Mid-terms 1 20 20
Toplam İş Yükü 148
Toplam İş Yükü /25(s) 5.92
Dersin AKTS Kredisi 5.92
; ;