Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
THE TURKISH FOLK DANCES THEORY AND APPLICATIONS III THO 201 3 4 + 4 6 8
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. YİĞİT HAKAN ÜNLÜ
Dersi Verenler Öğr.Gör. YİĞİT HAKAN ÜNLÜ
Dr.Öğr.Üyesi UMUT ERDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Research Assistant Gül Kaplan Ekemen
 
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı
This lesson is aimed to learn and teach the Turkish Folk Dances and especially Zeybek troupe theoretically and practically
 
Dersin İçeriği
The concept of kind in Turkish Folk Dances and the type of spoon game The theory and application practices of İzmir women and men games constitute the content of the course.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Getting theoretical information about the type of heavy zeybek game 1 - 4 - 6 - 8 - A - C -
2 - Learning movement technique of local games 1 - 4 - 6 - 8 - A - C -
3 - Transferring dance character to body 1 - 4 - 6 - 8 - A - C -
4 - To be able to learn local games practically 1 - 4 - 6 - 8 - A - C -
5 - Practically putting Zeybek Games on the stage 1 - 4 - 6 - 8 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 4:Drilland Practice 6:Motivations to Show 8:Group Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction to the lesson, precepts and rules 2007 ÖZBİLGİN, M. Öcal,İzmir Zeybek Oyunları,İzmir
2 Introducing Ağır- Kıvrak Zeybek game genres ,2007 ÖZBİLGİN, M. Öcal,İzmir Zeybek Oyunları,İzmir
3 Center İzmir Ağır Zeybek game applications 2007 ÖZBİLGİN, M. Öcal,İzmir Zeybek Oyunları,İzmir
4 İzmir Menderes-based Ağır Zeybek game applications 2007 ÖZBİLGİN, M. Öcal,İzmir Zeybek Oyunları,İzmir
5 İzmir Menderes-based Ağır Zeybek game applications Quiz 2007 ÖZBİLGİN, M. Öcal,İzmir Zeybek Oyunları,İzmir
6 İzmir Menderes-based Ağır Zeybek game applications 2007 ÖZBİLGİN, M. Öcal,İzmir Zeybek Oyunları,İzmir
7 İzmir Menderes-based Ağır Zeybek game applications 2007 ÖZBİLGİN, M. Öcal,İzmir Zeybek Oyunları,İzmir
8 Midterm 2007 ÖZBİLGİN, M. Öcal,İzmir Zeybek Oyunları,İzmir
9 İzmir Menemen Centered Ağır Zeybek game applications 2007 ÖZBİLGİN, M. Öcal,İzmir Zeybek Oyunları,İzmir
10 İzmir Bergama Centered Ağır Zeybek game applications Quiz 2007 ÖZBİLGİN, M. Öcal,İzmir Zeybek Oyunları,İzmir
11 İzmir Bergama Centered Ağır Zeybek game applications 2007 ÖZBİLGİN, M. Öcal,İzmir Zeybek Oyunları,İzmir
12 İzmir Bergama Centered Ağır Zeybek game applications 2007 ÖZBİLGİN, M. Öcal,İzmir Zeybek Oyunları,İzmir
13 İzmir Bergama Centered Ağır Zeybek game applications 2007 ÖZBİLGİN, M. Öcal,İzmir Zeybek Oyunları,İzmir
14 Final Exam 2007 ÖZBİLGİN, M. Öcal,İzmir Zeybek Oyunları,İzmir

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

2003 ÖZBİLGİN, M. Öcal, Türk Halk Oyunlarında Tür ve Biçim Sorunu, Yüksek Lisans Tezi, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Bilimi Anabilim Dalı, İzmir, AKDOĞU, Onur, “Bir Müzik Türü Olarak Zeybek ve Alt Türleri”, Zeybekler Sempozyumu Bildirileri, Muğla, 2002,M. Öcal, Zeybeklik Kurumu ve Zeybek Oyunları, Doktora Tezi, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Bilimi Anabilim Dalı, İzmir, 2003 ,2007 ÖZBİLGİN, M. Öcal,İzmir Zeybek Oyunları,İzmir


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Musicologist; has advanced information which are supported with actual and scientific sources related to his own area and has the ability of using this information in his job and resarches. X
2 has the ability of recognizing the socio-cultural and economic features of the environment he lives in and plan, practise, and direct the suitable teaching and learning procese to these features. X
3 protects social, scientific and ethics rules in the stage of gathering, analysing, interpreting, making heard of informations which became datum source in all Works musicologist worked. X
4 uses informatics and communication technologies that his area require. Has information about computer software and hardware related to his area X
5 While Turkish folk dance is one arm of stage art; examines it also considering its the place in education area, watches cultural development and takes it up in historical proces. X
6 has authority in music and writing movement musical note. X
7 has the ability of transfering the science and art areas that forms foundation of Turkish folk dance and characteristics of World dance by using the effective communication techniques of public relations to listener who are the experts or not expert. X
8 has the ability of playing an occupation instrument
9 is candidate for science and art expertise in Turkish folk dance and Turkish music area.
10 Has the ability of evaluating and analysing the notions, ideas and datums with scientific methods in folk dance, coreology, music and Turkish national culture area. X
11 X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 15
Odev 1 20
KisaSinav 2 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 8 128
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 2 2
Quiz 2 2 4
Assignment 1 4 4
Final examination 1 4 4
Toplam İş Yükü 206
Toplam İş Yükü /25(s) 8.24
Dersin AKTS Kredisi 8.24
; ;