Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
INSTRUMENTS IV THO 210 4 2 + 1 3 5
Ön Koşul Dersleri

INSTRUMENT III 

Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. KEREM CENK YILMAZ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

----------

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

Kullanılan Metodlar içerisinde görülecek parmak numaralarının anlam açıklamalarını kavrayabilme.Türk müziği unsurlarının birbirleriyle ilişkileri bakımından ele almak. Enstrumanı tanımlayabilmesini sağlamak. Makamların tanınması ve icrasını yerine getirebilme becerisini edindirmek. Metot ile ilgili deneyim kazanmasına yardım etmek.Değişik zorlukta ve karışık türde dizi ve usûllerden oluşan nota okuma çalışmaları, Türk Halk Müziğinde kullanılan usûlleri ve dizileri öğrenebilme, solfej yapabilme, dikte ve deşifre çalışmaları,Enstruman için yazılmış sol majör parmak egzersizlerini kavrayabilme.

Dersin İçeriği

The introduction of the rhythm, the gripping technique, the playing of simple melodies. Method follow-up, work performance, exercises. Method follow-up, work in progress, exercises. Development of method and instrumentalism, exercises, playing of appropriate works, band dictation exercises, note writing styles. Interpretation of the method and leveling of works suitable for interpretation. Method is follow-up and hunger. Stack of methods and level appropriate works. Finishing the method, playing and developing works based on technique, attitude and interpretation.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - It explains the meaning of the finger numbers that will be seen in the Methods Used. 1 - 4 - 5 - 6 - 14 - C - F -
2 - It deals with the elements of Turkish music in relation to each other. 1 - 4 - 5 - 6 - 14 - A - C - F -
3 - It explains the forms of these relations in terms of their technical and performance characteristics. 1 - 4 - 5 - 6 - 14 - A - C - F -
4 - A variety of difficulties and mixed types of notes and notes made of sequences and procedures are studied. 1 - 4 - 5 - 6 - 14 - A - C - F -
5 - 1 - 4 - 5 - 6 - 14 - C - F -
6 - Analyzes left major finger exercises written for the instrument. 1 - 4 - 5 - 6 - 14 - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 4:Drilland Practice 5:Demonstration 6:Motivations to Show 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Repeat of Past semester Repetition of the topics learned in the previous semester, voice recordings, retraining exercises
2 Vibrato and decoration studies The efforts to shake the voices of all the stages with the aid of the lips with a cylindrical tube
3 Salih Dede's "Acem Aşiran pesrev" Theoretical information about Acem Aşıran makaması, composed by Acem Aşiran maker, work records, listening to ney taksim
4 Egyptian Abraham master "Acem Aşiran Saz semai" 1st and 2nd house 10 Theoretical information about timed artifacts, information about the Egyptian master Ibrahim
5 Egyptian Ibrahim Efendi "Acem Aşiran Saz Semai" 3rd and 4th House Elimination of the difficulties in removing 3rd and 4th stage sounds and treble sound in Ney
6 İsmail Hakkı Bey's "Acem Kürdi Peşrev" General information about united maqam , theoretical information about the characteristics of Acem kürdi maqam
7 İsmail Hakkı Bey's “Acem Kürdi Saz Semai” 1.ve 2. Hane Making solfege of 1st and 2nd digits of Acem kürdi pşrevinin, the decoration that can be done in this region
8 İsmail Hakkı Bey's "Acem Kürdi Saz Semai" 3rd and 4th House Making solfege of the 3rd and 4th digits of Acem kürdi pşrevinin, recording and evaluating the places of the ornaments that can be made in this region
9 An overview Repetition of the works learned in the courses up to this point by watching them from scratch, preparation of performance on these works at home
10 Implementation of enforcement techniques Investigating the schools used in Ney and searching for resources related to it
11 Niyazi Sayın Ney School Examination of the characteristics of Niyazi Sayın ney school, listening to the records of Ney artists who are raised in this school
12 Studies on simple rhythms Theoretical information about simple methods used in Turkish music
13 Studies on large rhythm Theoretical information about large rhythm , research of the works used in these methods, listening to the voice recordings related to them
14 An overview Learning and evaluating the subjects learned during this semester

Kaynaklar

Ders Notu

Ass.Prof..Süleyman Erguner Ney Method Istanbul 2007, Neyzen Ahmet Kaya Ney Method Istanbul 2003, Cengiz Atlan lecture notes

Ders Kaynakları

ÖZALP, Nazmi, Türk Musıkîsi Beste Formları, TRT, Ankara, Yayın no:239 TRT TSM Arşivi,Türk Musikisi Ders notları ve Enstrumanla ilgili kayıtlar, bantlar
AKDOĞU, Onur, Türk Müziğinde Türler ve Biçimler, İzmir, 1996.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Musicologist; has advanced information which are supported with actual and scientific sources related to his own area and has the ability of using this information in his job and resarches. X
2 has the ability of recognizing the socio-cultural and economic features of the environment he lives in and plan, practise, and direct the suitable teaching and learning procese to these features. X
3 protects social, scientific and ethics rules in the stage of gathering, analysing, interpreting, making heard of informations which became datum source in all Works musicologist worked. X
4 uses informatics and communication technologies that his area require. Has information about computer software and hardware related to his area X
5 While Turkish folk dance is one arm of stage art; examines it also considering its the place in education area, watches cultural development and takes it up in historical proces. X
6 has authority in music and writing movement musical note. X
7 has the ability of transfering the science and art areas that forms foundation of Turkish folk dance and characteristics of World dance by using the effective communication techniques of public relations to listener who are the experts or not expert. X
8 has the ability of playing an occupation instrument X
9 is candidate for science and art expertise in Turkish folk dance and Turkish music area. X
10 Has the ability of evaluating and analysing the notions, ideas and datums with scientific methods in folk dance, coreology, music and Turkish national culture area. X
11 X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 70
PerformansGoreviUygulama 1 10
PerformansGoreviUygulama 2 10
PerformansGoreviUygulama 3 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 8 8
Performance Task (Application) 3 5 15
Final examination 1 8 8
Toplam İş Yükü 127
Toplam İş Yükü /25(s) 5.08
Dersin AKTS Kredisi 5.08
; ;