Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ETHICS IN PUBLIC ADMINISTRATION UKY 519 0 3 + 0 3 7
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. MUSTAFA LÜTFİ ŞEN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Araş. Gör. Ömer Faruk KÖKTAŞ

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

Basic concepts regarding ethics, elements of ethics, administrative ethics, philosophical dimension of administrative ethics, importance of ethics in public administration, ethical dilemmas, ethical codes, legislation of ethics, whistleblowers and their protection, administrative culture based on ethics, decision making based on ethics, character and virtue ethics, normative draft regarding administrative ethics in Turkey is aimed to examine in this course.

Dersin İçeriği

Main concepts regarding ethics, elements of ethics, administrative ethics, philosophical dimension of administrative ethics, importance of ethics in public administration, ethical dilemmas, ethical codes, legislation of ethics, whistleblowers and their protection, administrative culture based on ethics, character and virtue ethics, decision making based on ethics, normative draft regarding administrative ethics in Turkey is evaluated.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - One has information about corruption and its types. 1 - 2 - 3 - A - F -
2 - One understands the importance of ethics in public administration. 1 - 2 - 3 - A -
3 - One knows the philosophical background on administrative ethics. 1 - 2 - 3 - A - F -
4 - One analyzes the ethical dilemmas and conflict of interest. 1 - 2 - 3 - 7 - 12 - A - F -
5 - One comprehends the ethical principles and standards 1 - 2 - 3 - 12 - A - F -
6 - One knows the ethical regulations. 1 - 2 - 3 - A -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 7:Role Playing 12:Case Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The concept of corruption
2 Factors affecting corruption and consequences of corruption
3 Sorts of corruption
4 Importance of ethics in public administration and ethical dilemmas
5 Basic concepts related to ethics and philosophical foundations of administrative ethics
6 Codes of ethics
7 Ethics legislation
8 Whistleblowing
9 Ethical decision making
10 Ethics of virtue
11 Ethics education
12 Organization of ethics in Turkey
13 Ethical behavior principles that public officials must obey (I)
14 Ethical behavior principles that public officials must obey (II)

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Aytekin Yılmaz, “Siyasal ve Bürokratik Yozlaşma”, Yeni Türkiye Dergisi, S:13, 1997
Mustafa Erdoğan, Siyasal Yozlaşma ve Türkiye Örneği, Yeni Türkiye Dergisi, S:13, 1997
Kemal Özsemirci, “Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Yozlaşmanın Kültürel Altyapısı”, Sayıştay Dergisi, S:58.
Mehmet Hüseyin Bilgin, “Yozlaşma ve Türk Siyasal Yaşamının Yeniden Yapılanması: Bir Model Önerisi”, Amme İdaresi Dergisi, C:36, S:2, Haziran, 2003.
Gazi Baykaler,”Kamu Görevlilerine Yönelik Etik Davranış İlkeleri”, Türk İdare Dergisi, Y:78, S:453, Aralık, 2006.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 25
Odev 1 37
Odev 2 38
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 20
Finalin Başarıya Oranı 80
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 14 3 42
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14 3 42
Mid-terms 1 15 15
Assignment 2 15 30
Final examination 1 50 50
Toplam İş Yükü 179
Toplam İş Yükü /25(s) 7.16
Dersin AKTS Kredisi 7.16
; ;