Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SEMINAR (PhD) TEG 600 0 2 + 0 2 6
Ön Koşul Dersleri

Research Methods in Behavioral Sciences

Önerilen Seçmeli Dersler

Quantitative Research Methods

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MURAT İSKENDER
Dersi Verenler Prof.Dr. MÜBİN KIYICI
Doç.Dr. SEVGİ COŞKUN KESKİN
Dersin Yardımcıları

Arş. Gör. Erol Uğur; Arş. Gör. Betül Düşünceli

Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

To enhance the research, writing and presentation skills of the graduate students.

Dersin İçeriği

What is scientific research?

Selection of content in research

Selection of method in research

Defining of purpose and goal of research

Presentation of research subject

How to prepare a research report

Section which a research report must contain

How to design a research report?

How to present a research report?

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To enhance communicative skills individually and in groupworks 1 - 4 - C -
2 - To enhance research, writing and presentation skills scholarly 4 - C -
3 - To develop discussion skills before the group 3 - 4 - C -
4 - To develop addressing skills properly 4 - C -
Öğretim Yöntemleri: 3:Discussion 4:Drilland Practice 1:Lecture
Ölçme Yöntemleri: C:Homework

Ders Akışı


Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

1) Tabachnick, B. G, & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th Edition). Boston : Pearson.

2) Balcı, A. (2006). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler, PegemA Yayıncılık, Ankara

3) Day, Robert, A. (2005). Bilimsel makale nasıl yazılır, nasıl yayımlanır?, Tübitak Yayınları, Ankara

4) Büyüköztürk Ş. ve diğerleri (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, PegemA Yayıncılık, Ankara.

5) Ural A. ve Kılıç İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile veri analizi, Detay Yayıncılık, Ankara.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 30
Odev 1 40
Toplam 70
Yıliçinin Başarıya Oranı

-

Finalin Başarıya Oranı 30
Toplam 30

AKTS - İş Yükü

; ;