Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TURKISH MYTHOLOGY I TEZ 229 3 2 + 0 2 4
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH MEHMET AVUNDUK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Mythological art work solving, understanding, commending abilities are progressed in Turkish Art.
Dersin İçeriği
Turkish Mythology and its artistic response are recognised.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To express that mythology and religious believes were very important inspiration sources in article creativly in the ancient civilisation. 1 - 2 - 8 - 14 - A - B - C -
2 - To ecognize that mythology and religious believes were evaluated debending on the cultural changes in the ancient civilisation. 1 - 2 - 8 - 14 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 8:Group Study 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Preface to Turkish Mythology Lesson.
2 Mytos; Logos; Mythologia; Mythology
3 Fable; Legend
4 Oldest belief trace in earth
5 Prehistory religion: ´Mother Goddess belief ´
6 Alive religions qualification on earth
7 Qualification on the mythologies
8 Vize examination
9 Icon; iconology; iconography; Allegory; Atribu
10 An iconography method
11 Religion in Turkish people
12 Main topics in Turkish Mythology
13 Sky God belief
14 Shamanizm

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, TTK, C.I,II, Ankara 2003
Emel Esin, Orta Asya´dan Osmanlı´ya Türk Sanatında İkonografik Motifler, Kabalcı Yayınevi, İst. 2004
Metin And, Minyatürlerle Osmanlı- İslam Mitologyası, YKY, İst. 2002

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 25
KisaSinav 2 25
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 2 2
Quiz 2 4 8
Final examination 1 2 2
Toplam İş Yükü 92
Toplam İş Yükü /25(s) 3.68
Dersin AKTS Kredisi 3.68
; ;