Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ART OF TRADITIONAL BLOCK PRINTING-I HKE 335 5 1 + 2 2 4
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. ZEYNEP ÇAVDAR KALELİ
Dersi Verenler AYŞEGÜL ANIL
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

TolearnregionalIstanbulfabricprintingandwax batik art

Dersin İçeriği

To teach the characteristic techniques and patterns of the traditional anatolian fabric printing

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Recognizes the art of traditional fabric printing 4 - 8 - D - F -
2 - Recognizes mold preparation techniques 4 - 8 - D - F -
3 - Recognizes mold pressing techniques 4 - 8 - D - F -
4 - Can talk about the surface plan size, pattern, colour and motif 4 - 8 - D - F -
5 - Make designs 4 - 8 - D - F -
Öğretim Yöntemleri: 4:Drilland Practice 8:Group Study
Ölçme Yöntemleri: D:Project / Design F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 History of Anatolian fabric printing and general survey
2 Determine regional characteristics
3 Determine surface plans and motifs
4 Make esquisse for charcoal printing
5 Prepare molds
6 Prepare surface plans
7 Printing techniques and prepare dye
8 Practice
9 Term examination
10 Sketchwork for Elvan fabric printing
11 Prepare molds and make printing preparations
12 Prepare surface plans
13 Practice
14 Free design work with the molds

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

C. E. Arseven, Türk Sana tı, Cem Yayınevi, İstanbul,. 1973 H. Ö. Ba rışta, "Kasta monu'da Yazmacılık", Erdem Dergisi, 4(10), Ankara, 1988 H. Ö. Ba rışta, ‘’Türk El Sanatları’’, T.C.Kültür Bakanlığı, Ankara. 1998 H. Cinlio ğlu, "Tokat'ta Halk Sanatları ve Yazmacılık", Türk Folklor Ara ş tırmala rı Dergisi, S.71, 1955 T. Duran, "Anadolu'da Dünden Bugüne Tekstilde El Baskıcılığı", (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marma ra Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü. 1998 N. Gökaydın, ‘’Kuma ş Desenlemede Yaratıcı Çalışmalar’’, Gazi Üniversitesi Yayını N:26,Gazi Üniversitesi E ğitim Fakültesi Yayını N:213, 1990 N. Görgünay - M.Muhtar, "Ela zığ'da Çit Basma ve Çitçilik", 1. Ulusal El Sanatları Sempozyumu Bildirileri, 212-233, İzmir. 1984 R.Kaya, ‘’Türk Yazmacılık Sanatı’’, T. İş Bankası Kültür Yayınları N:140, Sanat Dizisi:15. 1988 N.Kayaba şı- F. S ö yle m z o ğlu, "Bartın'da Yazmacılık Sanatı", Erdem Dergisi, Halı Özel Sayısı II, 10(29), Ankara. 1999 N. Öz, "Türk Yazma cılık Sanatı ve Son Dönem İstanbul Yazmaları" (Yayınlanmamı_ Yüksek Lisans Tezi), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü. , 2006 N. Tan, "Kastamonu İl Halk Kütüphanesindeki Çok Önemli Bir Yazm a", Milli Folklor Dergisi, 19(76), 2007 S. Tansu ğ, "Kandilli Yazmaları", Antik Dekor Dergisi, (34): 147. 1996 K.Türker, " A ğaç Baskı Tokat Yazmaları", T.İş Bankası Kül tür Yayınları, Sanat Dizisi: 47. 1996


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
Odev 1 20
PerformansGoreviUygulama 1 20
PerformansGoreviAtolye 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 1 1
Assignment 1 2 2
Performance Task (Application) 1 3 3
Performance Task (Workshop) 1 3 3
Final examination 1 1 1
Toplam İş Yükü 106
Toplam İş Yükü /25(s) 4.24
Dersin AKTS Kredisi 4.24
; ;