Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ENVIRONMENTAL GEOLOGY JFM 203 3 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. MAHNAZ GÜMRÜKÇÜOĞLU YİĞİT
Dersi Verenler Doç.Dr. MAHNAZ GÜMRÜKÇÜOĞLU YİĞİT
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı
The aim of this course is to transfer basic concepts of earth sciences in the environmental enginering perspective
Dersin İçeriği
Introduction, basic definitıons, Geology-environment relationships, Earthcrust, and compositions, Earth’ s building materials and rocks , Natural resources, Rivers, Groundwater, Natural disasters, soil and environment, Energy reseurces and environmental effects, Topographic maps and cross sections-Geological maps , Mining and environmental effects, Landuse planning.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - He/She can recognize basic concepts of earth sciences to environmental engineer 1 - 2 - A -
2 - He/She can recognize physical and chemical processes of alteration and disintegration 1 - 2 - A -
3 - He/She can describe formation of rocks and their physical and mechanical properties 1 - 2 - A -
4 - He/She can learn geological structure and natural resources connection 1 - 2 - 3 - A - C -
5 - He/She can understand relationship between natural disaster process and geological structure 1 - 2 - A - F -
6 - 2 - 8 - D -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 8:Group Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework F:Performance Task D:Project / Design

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction
JEOLOJİ-Giriş 2019
2 Earth crust compositions and structure
3 minerals and rocks
4 Groundwater geology
5 Soil formation, erosions
6 Rivers, floods, coastal areas
7 Eartquakes, tsunami
8 Midterm exam
9 landslide, volcanos
10 Mining and environmental effects,
11 Relationship btween energy resources-geology-environment
12 Landuse planning, Topographic and Geological maps
13 Student presentation
14 Student presentation

Kaynaklar

Ders Notu Lecture Documents
Ders Kaynakları 1.Ketin, İ. Genel Jeoloji, Cilt 1, Yerbilimlerine Giriş, İ.T.Ü. Matbaası, 1977, Gümüşsuyu, İstanbul.
2. Güleç, K. Mühendislikte Jeoloji, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, 1980,İstanbul.
3. Tarhan, F. Mühendislik Jeolojisi Prensipleri, K.T.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1989, Trabzon.
4. Erguvanlı, K. Mühendislik Jeolojisi, Seç Yayın Dağıtım, 1994, İstanbul.
5. Keller, E.A., Çevre Jeolojisine Giriş, Pearlson Education, Inc., New York, 2005.

Döküman Paylaşımı

JEOLOJİ-Giriş 2019
Yerküre SON
mineraller_kayaclar son
madenler_son
yeraltısuları 2019
TOPRAĞIN OLUŞUMU VE YAPISI son
Nehir ve Taşkınlar2019
Kıyı jeolojisi 2019
dogal_afetler 2019
barajlar, sondaj 2019
Arazi plan.Topografik- Jeolojik haritalar 2019

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Engineering graduates with sufficient knowledge background on science and engineering subjects of their related area, and who are skillful in implementing theoretical and practical knowledge for modelling and solving engineering problems. X
2 Engineering graduates with skills in identifying, describing, formulating and solving complex engineering problems, and thus,deciding and implementing appropriate methods for analyzing and modelling. X
3 Engineering graduates with skills in designing a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions to meet specific requirements; for this purpose, skills in implementing modern design methods.
4 Engineering graduates with skills in developing, selecting and implementing modern techniques and tools required for engineering applications as well as with skills in using information technologies effectively.
5 Engineering graduates with skills in designing and conducting experiments, collecting data, analyzing and interpreting the results in order to evaluate engineering problems.
6 Engineering graduates who are able to work within a one discipline or multi-discipline team,as well as who are able to work individually
7 Engineering graduates who are able to effectively communicate orally and officially in Turkish Language as well as who knows at least one foreign language. X
8 Engineering graduates with motivation to life-long learning and having known significance of continuous education beyond undergraduate studies for science and technology. X
9 Engineering graduates with well-structured responsibilities in profession and ethics.
10 Engineering graduates having knowledge about practices in professional life such as project management, risk management and change management, and who are aware of innovation and sustainable development. X
11 Engineering graduates having knowledge about universal and social effects of engineering applications on health, environment and safety, as well as having awareness for juridical consequences of engineering solutions. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 5
KisaSinav 2 5
PerformansGoreviSeminer 1 30
SozluSinav 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 1 16
Mid-terms 1 20 20
Quiz 2 2 4
Assignment 0 0 0
Oral Examination 1 2 2
Performance Task (Seminar) 1 20 20
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü /25(s) 5
Dersin AKTS Kredisi 5
; ;