Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
LAW OF OBLİGATİONS GENERAL PROVİSİON-II HUK 202 4 4 + 0 4 5
Ön Koşul Dersleri

None

Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Res. Ass. Merve KESKİN ORHAN

 

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

The objective of this course is to scrutinize the contracts, special circumstances in contracts and change in contract Parties. The performance of obligation, the debtee’s default, the impossibility of performance, the debitor’s default will be examined. Beside these the following topics will be taught in this course: the effects of obligations on third parties, joint and several liability for an obligation, obligations on condition and the assignment of claims and assumption of obligations.

Dersin İçeriği

The performance of obligation, the debtee’s default, the impossibility of performance, the debitor’s default ; special circumstances in contracts; Notion of assignment of a claim, Notion of assignment of an obligation, transfer of contract.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Identifies and analyzes legal conflicts in the Code of Obligations 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - develops multiple solutions for legal conflicts in concrete cases In the scope of Code of Obligations- General Provisions 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - analyzes the place of performance. 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - defines the time of performance. 1 - 2 - 3 - A - C -
5 - examines the performance barriers. 1 - 2 - 3 - A - C -
6 - locates and defines the results of non- performance of a obligation and its effects on third parties. 1 - 2 - 3 - A - C -
7 - explains the impossibility of performance. 1 - 2 - 3 - A - C -
8 - defines the debitor’s default. 1 - 2 - 3 - A - C -
9 - analyzes the several reasons of termination of Debt. 1 - 2 - 3 - A - C -
10 - explains Joint and several obligations and creditorships sources and provisions 1 - 2 - 3 - A - C -
11 - analyzes the Conditional Obligations and different arts of Penalty clause 1 - 2 - 3 - A - C -
12 - learns the Notion of assignment of a claim and Notion of assignment of an obligation 1 - 2 - 3 - A - C -
13 - defines the internal assignment; external assignment, assumption of assets and liabilities or of an enterprise; transfer of contract; accession to a contract 1 - 2 - 3 - A - C -
14 - sorts the general, essential informations for the courses in private law like trade law, labor law, real law, inheritance 1 - 2 - 3 - A - C -
15 - ordners the most impprtant law info-fundaments for occupational life thanks to this course (together with the notions from Law from Obligation- General Provisions-I course) 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The Elements of ''Tort'' OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II. s.2 vd. İstanbul: Vedat , 2018.
2 The Conditions of Fault Based Liability OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II. s.11 vd.İstanbul: Vedat , 2018.
3 The Conditions of Fault Based Liability OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II. s.11 vd.İstanbul: Vedat , 2018.
4 Strict Liability Cases OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II, s.135 vd.İstanbul: Vedat , 2018.
5 Strict Liability Cases OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II, s.135 vd.İstanbul: Vedat , 2018.
6 Determination of Damage and Pecuniary Compensiation OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II, s.84 vd.İstanbul: Vedat , 2018.
7 The Elements of Claim for Damages OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II, s.111,İstanbul: Vedat , 2018.
8 Unjust Enrichment OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II,s.305 vd.İstanbul: Vedat , 2018.
9 Mid-term Exam
10 Joint İndeptedness and Joint Creditor OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II,s.449 vd.İstanbul: Vedat , 2018.
11 Contingent Liabilities OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II, s.491 vd.İstanbul: Vedat , 2018.
12 Special Circumstances in Contracts (Penalty Clause, Earnest Money, Forfeit Money ) OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II, s.518 vd.İstanbul: Vedat , 2018.
13 Change in Contract Parties OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II, s.543 vd.İstanbul: Vedat , 2018.
14 Expiration of Debts OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II, s.543 vd.İstanbul: Vedat , 2018.

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

ĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Cilt I-II.  İstanbul: Vedat , 2018.

ANTALYA, O. Gökhan. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Cilt I-II-III. Legal Yayınevi, 2018.

EREN, Fikret. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. 21. Baskı. Ankara: Yetkin Yayınları, 2018.

KILIÇOĞLU, Ahmet M.. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. 20. Bası. Ankara: Turhan Kitabevi, 2018.

KAYIHAN, Şaban/ ÜNLÜTEPE, Mustafa. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Seçkin Yayınları,  2018.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1
2 X
3
4 X
5 X
6 X
7
8
9
10
11

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 85
KisaSinav 1 5
KisaSinav 2 5
Odev 1 5
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 1 16
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 20 40
Assignment 1 10 10
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 144
Toplam İş Yükü /25(s) 5.76
Dersin AKTS Kredisi 5.76
; ;