Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ISLAMİC LAW HUK 257 3 2 + 0 2 2
Ön Koşul Dersleri

None

Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi SEZERCAN BEKTAŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

None

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

The aim of this course is to explain sources, emergence and formation of islamic law. The main objective is to provide basic knowledge about islamic law by clarifiying overall structure. Thus, the students have a comparative legal inference.

Dersin İçeriği

General Islamic Law, Isslamic Public Law, Islamic Private Law, Islamic Law in Comperative Law

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - With the emergence, development and historical problems. 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - To become knowledgeable about the classification of İslamic Law. 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - Makes a statement about the law of the state in Islam. 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - Have knowledge about the sources of islamic criminal law and islamic criminal proceedings. 1 - 2 - 3 - A - C -
5 - Analyze in the area of personal law in Islam. 1 - 2 - 3 - A - C -
6 - Evaluate islamic family law and law succession issue. 1 - 2 - 3 - A - C -
7 - Define the belonging concepts of the law of obligations in Islamic Law. 1 - 2 - 3 - A - C -
8 - Classify the topics of property law in Islamic Law. 1 - 2 - 3 - A - C -
9 - . Have knowledge about current discussion topics of Islamic Law. 1 - 2 - 3 - A - C -
10 - Have knowledge about codification studies of Islamic Law. 1 - 2 - 3 - A - C -
11 - Learn the place of Islamic Law in other law systems. 1 - 2 - 3 - A - C -
12 - Make comparison between Islamic Law and other law systems. 1 - 2 - 3 - A - C -
13 - Query some problems of Islamic Law. 1 - 2 - 3 - A - C -
14 - Comment some establishment of Islamic Law. 1 - 2 - 3 - A - C -
15 - Have knowledge about the causes and consequences of sentence in Islamic Law. 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Concept of Islamic Law ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15th Edition, Turhan Kitabevi, 2011, p. 55-61.
2 Sources of Islamic Law ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15th Edition, Turhan Kitabevi, 2011, p. 61-73.
3 The formation of Islamic Law ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15th Edition, Turhan Kitabevi, 2011, p. 55-59.
4 Ijtihad in Islamic Law ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15th Edition, Turhan Kitabevi, 2011, p. 55-59.
5 Sects in Islamic Law ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15th Edition, Turhan Kitabevi, 2011, p.74-77.
6 The choice of denomination of Islamic States ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15th Edition, Turhan Kitabevi, 2011, p. 74-77.
7 Islamic Public Law ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15th Edition, Turhan Kitabevi, 2011, p. 78-102.
8 The principles of Islamic constitutional law ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15th Edition, Turhan Kitabevi, 2011, p. 78-102..
9 Mid-terms
10 The principles of Islamic family law ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15th Edition, Turhan Kitabevi, 2011, p. 107-126.
11 The principles of Islamic properrty law ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15th Edition, Turhan Kitabevi, 2011, p. 102-167.
12 Law of succession in Islam ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15th Edition, Turhan Kitabevi, 2011, p. 127-147.
13 Codification in Islamic Law ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15th Edition, Turhan Kitabevi, 2011, p. 55-58.
14 The place of Islamic Law in the other law systems ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15th Edition, Turhan Kitabevi, 2011, p. 55-58.

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

1- ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15. Bası, Turhan Kitabevi, 2011.

2- AYDIN, Mehmet Akif: Türk Hukuk Tarihi, 15. Baskı, Beta, 2018.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 70
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
Odev 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 1 16
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 1 16
Mid-terms 1 5 5
Quiz 2 5 10
Final examination 1 5 5
Toplam İş Yükü 52
Toplam İş Yükü /25(s) 2.08
Dersin AKTS Kredisi 2.08
; ;