Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PRINCIPLES OF MARKETING ISL 201 3 3 + 0 3 4
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Arş.Gör.Dr. EMRE YILDIRIM
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res. Asst. Merve TÜRKMEN
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Marketing is an inseperable part of human life. Therefore, the purpose of this course is to explain what marketing fact is, what the basic principles while driving marketing activities are, marketing mix and marketing performance and lecture the students about them.
Dersin İçeriği
In this lesson, the definition of marketing concept, environmental factors that affect marketing activities, the basic principles of marketing and the marketing mixes which are the elements of marketing process, will be investigated
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Describes and gives examples for the basic concepts regarding marketing 1 - 2 - 3 - 4 - 12 - 14 - A - C -
2 - Explains the concept of market environment, analysis the constituents of the market environment and derives implications from this analysis for the marketing management 1 - 3 - 10 - 14 - A - C -
3 - Explains the causes of consumer behavior and derives some consclusions for the marketing management 1 - 3 - 14 - A - C -
4 - ) Explains marketing information system and identifies the nescessary information needs and the analysis 1 - 14 - A - C -
5 - Describes the concepts of market segmentation, target market selection and show the market segmentation process as well as target market selection 1 - 2 - 3 - 8 - A - C -
6 - Analyzes the basic marketing components and organizes their places in marketing process 1 - 8 - 14 - A - C -
7 - Analyzes the marketing activities of a business and generates the marketing program 1 - 3 - 8 - 14 - A - C -
8 - Evaluates and analysis recent developments and changes taking place in the market environment with a strategic and rational perspective and develops marketing programs 1 - 12 - 14 - A - C -
9 - Follows the developments in the market and uses these developments in the formation of new marketing strategies 1 - 2 - 3 - 8 - 12 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 3:Discussion 10:Brain Storming 14:Self Study 2:Question-Answer 8:Group Study 12:Case Study 4:Drilland Practice
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction to Marketing and the Role of Marketing for a Business
2 Marketing Environment and Monitoring the Market Opportunities
3 Consumer and Consumer Behavior
4 Marketing Informatin System and Information Sources
5 Market Segmentation, Targeting and Positioning
6 Marketing Mix and Product Concept
7 Marketing Mix and Service Concept
8 Price and Pricing
9 Marketing Communication and Promotion Mix
10 Mid-term Exam
11 Distribution Channels
12 International Marketing
13 Marketing Control
14 Marketing Ethics and Social Responsibility

Kaynaklar

Ders Notu 1. Remzi ALTUNIŞIK, Şuayib ÖZDEMİR ve Ömer TORLAK, Modern Pazarlama, Değişim Yayınları, 6 baskı.
2. Slides related to lesson, various websites and internet sources.
Ders Kaynakları Cemal YÜKSELEN, Pazarlama İlkeler Yönetim ve Örnek Olaylar, Detay Yayıncılık, 2007
Hamdi İSLAMOĞLU, Pazarlama Yönetimi- Beta Yayıncılık, 2006.
Yavuz ODABAŞI ve Gülfidan BARIŞ Tüketici Davranışları, MediaCat, 2002.
İsmet MUCUK, Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, 2006
Ahmet H. İSLAMOĞLU ve Remzi ALTUNIŞIK, Satış ve Satış Yönetimi, Sakarya Kitabevi, 2007
Ömer Baybars TEK, Pazarlama İlkeleri, Beta Yayınları, 2002.
Mehmet OLUÇ, Temel Pazarlama Kavramları, Beta Yayıncılık, 2006
Mehmet Karafakioğlu, Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi,
Müjdat Özmen ve diğ, Editörler, Ömer Torlak ve Müjdat Özmen, Pazarlama İlkleleri, AÖF Yayınları, 2013
Remzi ALTUNIŞIK, Şuayib ÖZDEMİR ve Ömer TORLAK, Pazarlamaya Giriş, Sakarya Yayıncılık, 2012

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Gains the required knowledge in production, marketing, management , accounting and finance. X
2 Can work in teams and share information with team members in tasks of production, marketing, management, accounting and finance. X
3 Identifies and analyzes problems also offers solutions in tasks of production, marketing, management, accounting and finance. X
4 Contributes to projects, takes responsibility and conduct researches in tasks of production, marketing, management, accounting and finance. X
5 Can define goals and objectives of organization in tasks of production, marketing, management, accounting and finance. X
6 Questions the acquired knowledge in tasks of production, marketing, management, accounting and finance. X
7 Believes to adapting new situations and meets the requirements of new tasks of production, marketing, management, accounting and finance. X
8 Can transfer knowledge and recommendations in tasks of production, marketing, management, accounting and finance via using necessery communication tools and a foreign language effectively . X
9 Open to occupational cooperation and sharing in tasks of production, marketing, management, accounting and finance. X
10 Can use necessary information systems in tasks of production, marketing, management, accounting and finance. X
11 Behaves in accordance with social and occupational ethic values in tasks of production, marketing, management, accounting and finance. X
12 Analyses and carries out relations with stake holders in tasks of production, marketing, management, accounting and finance. X
13 Follows the innovations and encourages team members in tasks of production, marketing, management, accounting and finance. X
14 Questions the position of the organization and offers suggestions in tasks of production, marketing, management, accounting and finance. X
15 Is conscious about universality of right, social justice, quality, saving cultural and environmental values, occupational health and safety in tasks of production, marketing, management, accounting and finance. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
SozluSinav 1 20
PerformansGoreviUygulama 1 20
SozluSinav 2 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 55
Finalin Başarıya Oranı 45
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Assignment 1 1 1
Oral Examination 1 1 1
Performance Task (Application) 2 5 10
Final examination 1 4 4
Toplam İş Yükü 96
Toplam İş Yükü /25(s) 3.84
Dersin AKTS Kredisi 3.84
; ;