Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PROJECT I GIT 521 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi SUZAN ORHAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi MURAT ERTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

 

Make a design project and presentation.

Dersin İçeriği

 

Choosing a project topic, rewieving literature, making a project and presentation on a field of design of visual comunication.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Before making the project known to the review literature. 1 - 4 - 10 - D -
2 - Select the subject of the project and determine limitations. 4 - 9 - 16 - D - F -
3 - Planning the production process according to the project topic 1 - 4 - 6 - 9 - 12 - 14 - D -
4 - It is executed according to a schedule determined in the production process. 4 - 6 - 14 - 15 - 16 - D -
5 - She/he can write project text. 14 - 16 - D -
6 - She/he can present her/him project an effectiv way 4 - 5 - 7 - 14 - 15 - 16 - D - E - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 4:Drilland Practice 10:Brain Storming 9:Simulation 16:Project Based Learning 6:Motivations to Show 12:Case Study 14:Self Study 5:Demonstration 7:Role Playing 15:Problem Solving
Ölçme Yöntemleri: D:Project / Design F:Performance Task E:Portfolio

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 General information about project and process Study about making a project.
2 Selection of project topics. Determination of interest.
3 Making theoretical research about project subject and examine important examples Theoretical reading about project subject.
4 Determination of technical equipment according to project issues. Researching about tecnical equipment.
5 Production project. Production project.
6 Production project. Project
7 Evaluation of works. Evaluation
8 Production project Production
9 Production project Production
11 Writing project paper and design poster. Previously project texts
10 Production project Production
12 Evaluation works and verification of compliance with the first set project goals. Evaluation of works
13 Post processing and preparing exhibition Adobe CC
14 Project submission and exhibition / presentation Presentation

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Ahu Antmen, 20 Yüzyıl Batı sanatında Akımlar, Sel Yayıncılık, İstanbul 2008

Quentin Bajac, Fotoğraftan Sonra (Analog Fotoğraftan Dijital Devrime), Çeviri:Marşo Franco, YKY, İstanbul 2011

Patrick Nash, Kısa Film Senaryosu Yazmak, , Kalkedon Yayıncılık / Sinema Kitaplığı Dizisi

Gültekin Erdal, İletişim ve Tipografi, Hayalperset Yayınevi, 2015

Juliet Hacking (General Editing). Fotoğrafın Tüm Öyküsü, Çeviri: Abbas Bozkurt, Hayalperset Yayınevi, 2015

David Prakel, Yaratıcı Fotoğrafçılığın Temelleri, Çeviri: Elif Günay, Literatür Yayıncılık, 2011

Alistair Hicks, Küresel Sanat Pusulası / 21. Yüzyıl Sanatında Yeni Yönelimler, Çeviri: Süreyya Evren, Dilek Şendil, Mine Haydaroğlu, YKY, 2015


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
ProjeTasarim 1 50
Odev 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Project / Design 16 3 48
Performance Task (Workshop) 16 7 112
Final examination 1 2 2
Toplam İş Yükü 162
Toplam İş Yükü /25(s) 6.48
Dersin AKTS Kredisi 6.48
; ;