Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PUBLIC HEALTH NURSING HEM 403 7 4 + 8 8 12
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. AYŞE ÇEVİRME
Dersi Verenler Doç.Dr. AYŞE ÇEVİRME
Doç.Dr. İHSAN HAKKI ÇİFTCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

Making the participants of the course to take into account the public health in their practices and behave in accordance with this standpoint; make them know the health organization and regulations in Turkey, protective health care practices, environmental health practices, immunization practices, the public health practices regarding the non-contagious diseases, old-age health practices, mothers’ health and family planning practices and children’s health practices.

Dersin İçeriği

The course discusses the functions and basic principles of the public health professional in terms of the protection and development of the health of the family and individual, early diagnosis, treatment and rehabilitation. Within this framework, the course includes the place of the midwives in the special areas such as ‘the historical development, definition and roles of the public health services’, ‘evaluation of the health’, ‘family structure and culture’, ‘environment’, ‘work’, ‘school’, health of the aged people’, ‘mother’s and child’s health’, “adolescent’s health’, “environmental health’, and ‘genetics’, the health services, health organizations and health politics.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Enabling the students to define the environment they work in with its main characteristics, 1 - 4 - 8 - A - F -
2 - Helping them comprehend the importance of being aware of the occupational rights, tasks and responsibilities, 1 - 4 - 8 - 10 - A - F -
3 - Making the students able to establish an effective communication with the environment in which they work, 1 - 4 - 8 - 10 - A - F -
5 - The community can have the knowledge and skills to solve the health problems, records and images related to the field where they work. 1 - 2 - A -
6 - Having the knowledge and skills required in solving the health-related problems of the society, being able to keep the records and statistics in the field they study in, 1 - 2 - 4 - A - C -
7 - The planned regularization of visits with a special importance in public health determines its contribution to human health. 1 - 3 - A -
8 - Learning about the concept of contributions and participation of the society in the solution of health problems, and being able to mobilize the potential powers of the society regarding the development of the society, 1 - 2 - 4 - A - C -
9 - It uses critical thinking, problem solving, research and decision-making skills based on evidence. 1 - 3 - 4 - A - C -
10 - To manage cultural characteristics, ethical principles, quality management in nursing care 1 - A - C -
11 - The importance of maternal child health and family planning services applies to the knowledge and skills gained and services. 1 - 2 - 4 - A - C -
12 - To use critical thinking, problem solving, research and evidence-based decision-making skills 1 - 3 - A -
13 - Being able to define the working environment in terms of its main characteristics, being able to perceive the importance of knowing the duties and responsibilities, being able to apply the problem solving method in the solution of the health-related prob 1 - 2 - 3 - 7 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 3:Discussion 2:Question-Answer 4:Drilland Practice 8:Group Study 10:Brain Storming 7:Role Playing
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Emergence and history of the Public Health sciences, Introduction to the Public Health and Public Health Nursing
2 Basic health services, the institutions providing these services,the evolution policy in health,familial medicine,nursing role and status in familial medicine
3 Family nursing process, the home visits and their importance, Health education + The 1st Quiz
4 Mother’s and child’s health, immunization in children , Adolescent’s health
5 Adolescent’s health ,Adolescent’s health
6 Family planning services, Family planning services + 2nd MIDTERM EXAM
7 Health of the aged people, Anthropology, culture and health
8 Nutrition of the society and its importance, Immunization
9 Environmental health services I, Environmental health services II
10 School health, The roles and tasks of the public health nurse regarding the school health, The 1st Quiz
11 Public mental health services I, Public mental health services II
12 Epidemiology, concepts and rules, Epidemiology, concepts and rules
13 Social diseases, Contagious diseases + The 2nd Quiz
14 Knowledge of Genetics, Hereditary diseases Population movements in Turkey

Kaynaklar

Ders Notu

Lecture, question and answer, small group work, discussion, practice, observation

Ders Kaynakları

Cimete G (Ed.) (1998) Evde Sağlık Bakımı Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi ve Evde Bakımda Hemşirenin Yeri, I.Ulusal Evde Bakım Kongresi Kitabı, İstanbul
2- Şentürk S.E. (1990) Hemşirelik Tarihi ve Deontolojisi, 5.Baskı, Can Kitapçılık-Pazarlama Yayınları, İstanbul
3- Birol L (2000) Hemşirelik Süreci, 4. Baskı, Bozkaya Matbaacılık, İzmir
4- Clemen-Stone S, McGuire S.L, Eigsti D.G (1998) Comprehensiv Community Health Nursing, St. Levis, Mosby-Year Book
5- Bayraktar N (1999) 2000’li Yıllara Doğru Hemşirelik: Sağlık ve Toplum, 9(4):46-47.
6- Bertam M, Güler Ç (1997) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, 2. Baskı, Güneş Kitabevi, Ankara
7- Dirican R (1990) Toplum Hekimliği Dersleri, Hatiboğlu Yayınları, Ankara
8- Erefe İ (Ed.) (1998) Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul
9- Tezcan S (1992) Epidemiyoloji, Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi, Hacettepe Halk Sağlığı Yayınları, Ankara
10- Bekar M (2001) Kültürlerarası (Transkültürel) Hemşirelik: Toplum ve Hekim 16(2):136-141.
11- Kocacık F (2000) Toplumbilim Ders Notları, 2. Baskı, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas
12- Kubilay G ve Öztek Z (1994) Toplum Sağlığı ve Hemşireliği, Songül Yayıncılık, Ankara
13- Stahhope M. Lancaster J (1996) Comminity Health Nursing. Washington, The CV Mosby Company
14- Işık E.(2001), Modern Tıp Seminerleri:24 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Ruhsal Hastalıklar, Güneş Kitabevi Ltd. Şti.,Ankara
15- Soykan A.(2001), Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Psikiyatri Psikiyatriye Giriş El Kitabı,Girişim Yayıncılık, Ankara
16- Güleç C. ve Köroğlu E.(1998), Psikiyatri Temel Kitabı, Hekimler Yayın Birliği, Ankara
17- Taşkın L (2003) Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 6. Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara
18- Köknel Ö.(1999), Günlük Hayatta Ruh Sağlığı, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul
19- Lundry, K. S. Ph.D.,R.N. Janes, S. Ph.D.R.N.,A.C.R.N. (2001) Community Health Nursing Caring for the Public’s Health
20- Stanhope M, Lancaster J (1993) Community Health Nursing, Process and Practice for Promoting Health, Mosby Company, Washington.
21- Tezcan S.G. (2001) Türkiye’nin sağlık düzeyi ve bazı sağlık sorunları: Yeni Türkiye Sağlık Özel Sayısı 7(39):65.
22- Özkalp E. (2001) Sosyolojiye Giriş, T.C. Anadolu Üniversitesi, 11. Baskı, Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayın No:140, Eskişehir
Stanhope, M. RN, DSN, FAAN., Knollmueller, R. N.,(2000). Hedbook of Community-Based and Home Health Nursing Practice.


Döküman Paylaşımı

HALK SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİĞİ
anne ve çocuk sağlığı (3333)
GENEL BAĞIŞIKLAM,PREMATÜRE BAĞIŞIKLAMASI,GEBELİKTE BAĞIŞIKLAMA
okul_sağlığı_hemşireliği.444
HALK SAĞLIĞI BİLİMİNİN DOĞUŞU VE TARİHÇESİ
739471237_toplum_ruh_sagligi_2 (1)
ADOLESAN SAĞLIĞI
AİLE SAĞL[1]..
AİLE PLANLAMASI 2019
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİNE GİRİŞ
HALK SAĞLIĞI KURUMU HİZMETLERİ VE VERİ VERİ VE
ERKEK SAĞLIĞI
yaşlılık

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
PerformansGoreviUygulama 1 40
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 4 4 16
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 12 6 72
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 12 24
Performance Task (Application) 14 8 112
Final examination 1 65 65
Toplam İş Yükü 299
Toplam İş Yükü /25(s) 11.96
Dersin AKTS Kredisi 11.96
; ;