Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BABY NUTRITION IN COMPLEX SITUATIONS SHE 311 5 2 + 0 2 2
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SEVİN ALTINKAYNAK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Res. Ass.PhD. Dilek Menekşe,  Res. Ass.  Sinem Yalnızoğlu Çaka, Res. Ass. Özge Karakaya Suzan

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

Learning of the students the special nutrition cases at infants, and specifications of nutritions in this cases.

Dersin İçeriği

Fluid and electrolyte balance at infant, Breastmilk and its importance, Infant nutrition in complex situations.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To explain the place and importance of breast milk 1 - 2 - 3 - 14 - A - C -
2 - To explain the place and importance of breast milk 1 - 2 - 3 - 14 - A - C -
3 - To practice the technique of breastfeeding 1 - 2 - 3 - A -
4 - To explain an appropriate approach in case of refusing to suck 1 - 2 - 3 - 12 - A -
5 - To identify the transition period to supplementary nutrient. 1 - 2 - 3 - 12 - A - C -
6 - To analize the principles of nutrition in complex situations (diarrhea,obesity,PEM etc.) 1 - 2 - 3 - A -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 14:Self Study 12:Case Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The place and importance of breastfeeding at infant nutrition
2 The place and importance of breastfeeding at infant nutrition
3 Weaning
4 Nutrition with breastfeeding at special cases.
5 Troubles at nutrition with breastfeeding
6 Benefits of breastfeeding to mother and child
7 Technique of breastfeeding
8 Refusing to suck
9 Intermediary examination
10 Breastmilk and medicines
11 Nutrition of the lactating mother
12 Enteral nutrition in child
13 PEM ;diarrhea, nutrition of obese child
14 Nutrition of diseased child critically

Kaynaklar

Ders Notu

Unpublished lecture notes

Ders Kaynakları

1-Selimoğlu MA.(2014).Sağlıkta ve Hastalıkta Çocuk Beslenmesi.1.Baskı
2- Dağoğlu T.,Görak G. (2008). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik, Yenilenmiş İkinci Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
3- Gordon CM, Katzman DK, Rosen DS, Woods ER. (2008). Adolescent Health Care A Pratical Guide, L. S. Neinstein (Ed). Fifth Edition, Lippincott Williams & Wilkins.
4- Ball JW, Bindler RC, Cowen KJ. (2010). Child Health Nursing Partnering With Children & Families, Co: Pearson Education, Second Edition, New Jersey.
5- Törüner E, Büyükgönenç L. (2012). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları, Göktuğ Yayıncılık, Ankara.
6- Kollar LM. (2005). Wong?s Essentials of Pediatric Nursing, MJ Hockenberry, D Wilson, ML Winkelstein (Eds), Seventh Edition, Mosby.
7- Çavuşoğlu H.(2008). Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Çilt 1 genişletilmiş 9. baskı,Cilt 2 genişletilmiş 8.baskı, Sistem Ofset.
8- Behrman ,Kliegman,Jenson. (2003).Nelson Textbook of Pediatrics.17. the Edition,W.B.Saunders Company.
9- Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediatri, 4. Baskı, 1. Cilt İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi.
10- Savaşer S., Yıldız S.(2009). Hemşireler için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul.
11- Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B. (2013). Pediatri Hemşireliği, Akademisyem Tıp Kitabevi, Ankara.
12- Gromoda KK. (2007). Mothering Multiples. Breastfeeding & Caring For Twins or More. USA.
13- Bindler Rc, Ball JW, London ML, Davidson MR. (2014). Anne ve Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı (Çev= NC. Şahiner, A. Açıkgöz, MD. Bal) Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 15
KisaSinav 2 15
Odev 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 2 2 4
Mid-terms 1 6 6
Quiz 2 3 6
Assignment 1 2 2
Final examination 1 11 11
Toplam İş Yükü 61
Toplam İş Yükü /25(s) 2.44
Dersin AKTS Kredisi 2.44
; ;