Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
CHILD HEALTH AND ILLNESS NURSING HTP 503 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. NURSAN ÇINAR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

To give students proficiency about protection and improvement of child health, recognition of frequently encountered symptoms at children, child-specific nursing practice, knowing child disease according to the systems and giving nursing care.

Dersin İçeriği

Protection and improvement of child health, recognition of healthy children and deviation from health, child-specific nursing practice, growth and development in children, nutrition in childhood, frequently encountered symptoms at child, child disease and care according to the system.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To give family center care and consultancy to family in child health and illness. 1 - 2 - 3 - 10 - A - F -
2 - To make evidence- based child-specific nursing practices 1 - 2 - 3 - 6 - A - F -
3 - To assesment normal growth and development at healthy children and identify deviations from normal 1 - 2 - 3 - 6 - A - F -
4 - To identify the healthy nutrition and the nursing care principles about malnutritions at childhood 1 - 2 - 3 - A - F -
5 - To explain childhood vaccines that having importance at protecting children´s health and to follow developments on this issue 1 - 2 - 3 - 12 - A - F -
6 - To explain the normal and risky newborn 1 - 2 - 3 - 6 - A - F -
7 - To recognize the emergency about children 1 - 2 - 3 - 12 - A - F -
8 - To give an example and explain the common symptoms at children 1 - 2 - 3 - 12 - A - F -
9 - To care and assesment the most common diseases in the pediatric age group according to the systems 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - A - F -
10 - To know approaches about to provide security of child patient. 1 - 2 - 3 - A - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 6:Motivations to Show 10:Brain Storming 12:Case Study 4:Drilland Practice
Ölçme Yöntemleri: A:Testing F:Performance Task

Ders Akışı


Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

1- Dağoğlu T.,Görak G. (2008). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik, Yenilenmiş İkinci Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
2- Gordon CM, Katzman DK, Rosen DS, Woods ER. (2008). Adolescent Health Care A Pratical Guide, L. S. Neinstein (Ed). Fifth Edition, Lippincott Williams & Wilkins.
3- Ball JW, Bindler RC, Cowen KJ. (2010). Child Health Nursing Partnering With Children & Families, Co: Pearson Education, Second Edition, New Jersey.
4- Törüner E, Büyükgönenç L. (2012). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları, Göktuğ Yayıncılık, Ankara.
5- Kollar LM. (2005). Wong?s Essentials of Pediatric Nursing, MJ Hockenberry, D Wilson, ML Winkelstein (Eds), Seventh Edition, Mosby.
6- Çavuşoğlu H.(2008). Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Çilt 1 genişletilmiş 9. baskı,Cilt 2 genişletilmiş 8.baskı, Sistem Ofset.
7- Behrman ,Kliegman,Jenson. (2003).Nelson Textbook of Pediatrics.17. the Edition,W.B.Saunders Company.
8- Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediatri, 4. Baskı, 1. Cilt İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi.
9- Savaşer S., Yıldız S.(2009). Hemşireler için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul.
10- Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B. (2013). Pediatri Hemşireliği, Akademisyem Tıp Kitabevi, Ankara.
11- Gromoda KK. (2007). Mothering Multiples. Breastfeeding & Caring For Twins or More. USA.
12- Bindler Rc, Ball JW, London ML, Davidson MR. (2014). Anne ve Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı (Çev= NC. Şahiner, A. Açıkgöz, MD. Bal) Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara.
13- Kuğuoğlu S, Demirbağ C. (Ed.)(2015) Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı. Akademisyen Kitabevi.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi


AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14 2 28
Mid-terms 1 24 24
Performance Task (Application) 1 8 8
Performance Task (Seminar) 1 7 7
Final examination 1 36 36
Toplam İş Yükü 151
Toplam İş Yükü /25(s) 6.04
Dersin AKTS Kredisi 6.04
; ;