Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RESEARCH TECHNICS MHY 501 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. FATİH YARDIMCIOĞLU
Dersi Verenler Doç.Dr. FATİH YARDIMCIOĞLU
Dersin Yardımcıları Arş. Gör Uğur Uyğun
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To provide basic knowledge for the students
1-) How to design, conduct and report a scientific research (paper, report, book)
2-) To gain the basic logic of qualitative and quantitative research methods and a questioning way of thinking
Dersin İçeriği
The fundemental processes and methods to be followed in the conduct of scientific research
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Explain the science and scientific research concepts. 1 - 2 - 3 - A - B - C -
2 - Restate scientific research models. 1 - 2 - 3 - A - B - C -
3 - Describe the steps of scientific research methods. 1 - 2 - 3 - A - B - C -
4 - Plan the population and sample. 1 - 2 - 3 - A - B - C -
5 - Develop the measurement instruments. 1 - 2 - 3 - A - B - C -
6 - Categorize the research questions and hypothesis and to formulate proper questions and hypothesis. 1 - 2 - 3 - A - B - C -
7 - Design a proper research process and propose research strategy 1 - 2 - 3 - A - B - C -
8 - Debate the outcomes of the research and report them in the proper way 1 - 2 - 3 - A - B - C -
9 - Relate the research method and data analysis and develop a comprehension as regards to social scientific style. 1 - 2 - 3 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Philosophy of science, knowledge and scientific knowledge Review of the related chapters of the lecture
2 Defining research topic, Critical literature review Review of the related chapters of the lecture
3 Defining research questions and hypothesis, Defining research strategy ( Review of the related chapters of the lecture
4 Research population and sampling Review of the related chapters of the lecture
5 Collecting secondary data Review of the related chapters of the lecture
6 Collecting primary data: Questionnaires, Observation and Interview Review of the related chapters of the lecture
7 Measurement and scales in research Review of the related chapters of the lecture
8 Basic data analysis techniques Review of the related chapters of the lecture
9 MID TERM EXAM
10 Research Project and Report Preperation:Context of the report and format of the report, Some clues for a successful scientific study Review of the related chapters of the lecture
11 Research Project and Report Preperation: Classification of Research, Ortography Rules, Source Collecting, Notes, Bibliography, Charts and Figures Review of the related chapters of the lecture
12 Research Project and Report Preperation: Page Formation, Resources and Postscripts, Text Transfer, Charts,Figures and Graphics. Review of the related chapters of the lecture
13 Writing Language, Sentence and Paragraph Forms, Style, Ortography Rules, Punctuation. Postscript and Resources: Evaluation of Topical Texts. Review of the related chapters of the lecture
14 Presentation of the Project Review of the related chapters of the lecture

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları • Altunışık, Coşkun, Yıldırım ve Bayraktaroğlu (2010) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, 5. Baskı, Sakarya Kitabevi.
• Seyidoğlu H., (1992), Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, 4. Baskı, İstanbul, Güzem Yayınları.
• AL H., (2005), Araştırma Yöntemleri, Sakarya, Sakarya Kitabevi
• Dinler, Z (2006) Bilimsel Araştırma ve e-Kaynaklar, Bursa, Ekin Kitapevi
• Bryman, A. and Cramer, D. (1997), Quantitative Data Analysis with SPSS for Windows, Routledge, London.
• Yazıcıoğlu, Y ve Erdoğan, S (2004) SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay, Ankara.
• Judd, C. M., Smith, E. R. and Kidder, L. H. (1991), Research Methods in Social Relations, HBJ, Fort Worth.
• Coakes, S. J. and Steed, L. G. (1997), SPSS Analysis Without Anguish, Jacaranda Wiley Ltd, Milton, Australia.
• Norusis J.M/SPSS Inc. (1993) SPSS for Windows Base System User?s Guide Release 6.0, SPSS Inc, Chicago.
• Friedman, D and Cassar, D (2004) Economics Lab: An Intensive Course in Experimental Economics, Routledge, London.
• Creswell, J., & Plano Clark, V. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods Research (2nd Edition). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
• Cooper, Donald; Schindler, Pamela (2011). Business Research Methods (11th Edition). New York: The McGraw Hill-Irwin.
• İlgili Alanda Tamamlanmış Tez Çalışmaları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
Odev 1 40
SozluSinav 1 10
SozluSinav 2 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Mid-terms 1 5 5
Assignment 1 5 5
Oral Examination 2 5 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 158
Toplam İş Yükü /25(s) 6.32
Dersin AKTS Kredisi 6.32
; ;