Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ISSUES OF THE MIDDLE EAST ODC 599 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KEMAL İNAT
Dersi Verenler Prof.Dr. KEMAL İNAT
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
The Middle East region has always played in the international politics as well as in the Turkish foreign affairs an important role. Their meaning in view of Turkish foreign affairs becomes bigger and bigger. One of the reasons for it is the rise of the Turkish interest in this region. Moreover, the tensions within the scope of the Arabian spring strongly influence the Turkish politics. Therefore, a thorough analysis of the problems of the Middle East is very important.
Dersin İçeriği
Political, Economic and Social Structure in the Middle East
The Sources of Problems in the Middle East
Arab Revolutions
Israel-Palestinian Conflict/Zionism
Iraq Question
Iran Question
Syria and Lebanon
Egypt and North Africa
Kurdish Issue
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - It explores the problems in the Middle East 1 - 2 - 3 - 10 - 14 - A - B - C - F -
2 - It explains the background of Arab Revolutions and similar developments 1 - 2 - 3 - A - B - C - F -
3 - It explains Israeli-Palestinian conflict and its connection with Zionism 1 - 2 - 3 - 10 - 14 - A - B - C - F -
4 - It analyzes the causes of Iraq question 1 - 2 - 3 - 10 - 14 - A - B - C - F -
5 - It accounts for the causes of the conflicts between Iran and the USA or other states 1 - 2 - 3 - A - B - C - F -
6 - It analyzes the clashes in Syria and Egypt 1 - 2 - 3 - 10 - 14 - A - B - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 10:Brain Storming 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Political, Economic and Social Structure in the Middle East
2 The Sources of the Problems in the Middle East - I (religious, secterian, ethnic and class, or lack of democracy)
3 The Sources of the Problems in the Middle East - II (lobbies and the impacts of global actors throughout the history)
4 Arab Revolutions
5 Israel-Palestinian Conflict/Zionism - I
6 Israel-Palestinian Conflict/Zionism - II
7 Iraq Question - I
8 Iraq Question - II
9 Midterm Exam
10 Iran Question - I
11 Iran Question - II
12 Syria and Lebanon
13 Egypt and North Africa
14 Kurdish Issue

Kaynaklar

Ders Notu Davutoğlu, Ahmet (2005), Stratejik Derinlik, Küre Yayınevi, İstanbul, ss. 65-93 ve 323-395.
? Arı, Tayyar (2004), Geçmişten Günümüze Ortadoğu, Alfa, İstanbul, ss. 33-50.
Dursun, Davut (1995), Ortadoğu Neresi, İnsan Yayınları, İstanbul
? Dursun, Davut (2006), Ortadoğu Siyaseti Üzerine Notlar, Kemal İnat ve Ali Balcı (Edit), Ortadoğu Yıllığı 2005, Nobel Yayınları, Ankara, ss. 311-332.
? Veysel Ayhan, Arap Baharı: İsyanlar, Devrimler ve Değişim, MKM Yayıncılık, 2012.
? Müjge Küçükkeleş vd., Mısır´da Dönüşümün Anatomisi, SETA, 22 Nisan 2011, http://www.setav.org/public/HaberDetay.aspx?Dil=tr&hid=73633&q=misir-da-donusumun-anatomisi.
? Arı, Tayyar (2004), Geçmişten Günümüze Ortadoğu, Alfa, İstanbul, ss. 527-663.
? Ataman, Muhittin (2007), İran-Irak Üstünlük Mücadelesi, Dünya Çatışma Bölgeleri, eds. K. İnat, B. Duran, M. Ataman, Nobel Yayınları, Ankara, s. 83-94.
? Oran, Baskın (1996), Kalkık Horoz. Çekiç Güç ve Kürt Devleti, Bilgi, Ankara, ss. 19-40
? Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, ?Türkiye?nin İran, İsrail/Filistin ve Suriye Politikası 2010?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 67-136.
? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve İsmail Numan Telci (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2010, Açılım Kitap, İstanbul 2011, ss. 111-144.
? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2009, Küre Yayınları, İstanbul 2011, ss. 97-123.
? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2008, Küre Yayınları, İstanbul 2009, ss. 103-137.
? Ali Balcı, İsrail Sorunu: Ortadoğu´nun Gordion Düğümü, Dünya Çatışmaları Cilt-I, edits. K. İnat, B. Duran, M. Ataman, Nobel Yayınları, Ankara, 2010, s. 99-163.
Furkan Torlak vd., Filistin?de Siyasi Aktörler ve Partiler, SETA, 30 Mayıs 2012, http://www.setav.org/public/HaberDetay.aspx?Dil=tr&hid=120361&q=filistin-de-siyasi-aktorler-ve-partiler
? Davutoğlu, Ahmet vd. (2003), Filistin. Çıkmazdan Çözüme, Küre, İstanbul, ss. 3-62.
? Arı, Tayyar (2004), Geçmişten Günümüze Ortadoğu, Alfa, İstanbul, ss. 667-804.
? Arı, Tayyar (2004), Geçmişten Günümüze Ortadoğu, Alfa, İstanbul, ss. 112-125.
? Kemal İnat, ?Irak: ABD ve Saddam Hüseyin ?İşbirliği? ile Gelen Yıkım?, Dünya Çatışmaları, Cilt 1, eds. K. İnat, B. Duran, M. Ataman, Nobel Yayınları, Ankara, 2010, ss. 9-98.
? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve İsmail Numan Telci (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2010, Açılım Kitap, İstanbul 2011, ss. 45-67.
? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2009, Küre Yayınları, İstanbul 2011, ss. 41-59.
? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2008, Küre Yayınları, İstanbul 2009, ss. 51-69.
? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Murat Yeşiltaş (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2007, Küre Yayınları, İstanbul 2009, ss. 33-59.
? Gözen, Ramazan (2000), Amerikan Kıskacında Dış Politika: Körfez Savaşı, Turgut Özal ve Sonrası, Liberte, Ankara, ss. 85-110.
? Arı, Tayyar (2004), Geçmişten Günümüze Ortadoğu, Alfa, İstanbul, ss. 562-625 ve 667-804.
? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve İsmail Numan Telci (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2010, Açılım Kitap, İstanbul 2011, ss. 145-163.
? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve İsmail Numan Telci (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2010, Açılım Kitap, İstanbul 2011, ss. 253-285.
? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2009, Küre Yayınları, İstanbul 2011, ss. 125-143.
? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2009, Küre Yayınları, İstanbul 2011, ss. 211-255.
? Kemal İnat, B.Duran, M.Ataman (Edits.), Dünya Çatışmaları, Nobel Yayınları, Cilt-I, Ankara 2010, ss. 255-278.
? Kemal İnat, B.Duran, M.Ataman (Edits.), Dünya Çatışmaları, Nobel Yayınları, Cilt-I, Ankara 2010, ss. 309-336.
? Ramazan Yıldırım ve Tarık Abdulcelil, Mısır´da Siyasi Aktörler, Partiler, Dini Hareketler ve Medya, 6 Ocak 2012, http://www.setav.org/public/HaberDetay.aspx?Dil=tr&hid=102816&q=misir-da-siyasi-aktorler-partiler-dini-hareketler-ve-medya.
? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2008, Küre Yayınları, İstanbul 2009, ss. 139-157.
? Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran (Edits.), Ortadoğu Yıllığı 2008, Küre Yayınları, İstanbul 2009, ss. 237-277.
? Furkan Torlak vd., Suriye?de Aktörler: Rejim, Muhalefet, Dini Yapı ve Medya, 15 Şubat 2012, http://www.setav.org/public/HaberDetay.aspx?Dil=tr&hid=108383&q=suriye-de-aktorler-rejim-muhalefet-dini-yapi-ve-medya
? Muhittin Ataman, Suriye´de İktidar Mücadelesi, SETA Rapor, 26 Nisan 2012. http://www.setav.org/public/HaberDetay.aspx?Dil=tr&hid=116620&q=suriye-de-iktidar-mucadelesi
? Davutoğlu, Ahmet (2005), Stratejik Derinlik, Küre Yayınevi, İstanbul, ss. 338-353.
? İnat, Kemal ve Muhittin Ataman (Edit), Ortadoğu Yıllığı 2006, Nobel Yayınları, Ankara 2007, ss. 399-496.
? Balcı, Ali (2006), Avrupa Birliği?nin Filistin Politikası, Kemal İnat, ve Ali Balcı (Edit), Ortadoğu Yıllığı 2005, Nobel Yayınları, Ankara, ss. 353-365.
? Davutoğlu, Ahmet vd. (Edits.), Filistin. Çıkmazdan Çözüme, Küre, İstanbul 2003, ss. 101-180.
? McGhee, George (1992), Bilgi, Ankara, ss. 198-267 ve 101-133.
İzzeti, İzzetullah (2006), İran ve Bölge Jeopolitiği, Küre, İstanbul, ss. 191-239.
Ders Kaynakları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Having and using advanced knowledge and comprehension supported by textbooks including actual knowledge in international relations literature, materials and the other scientific resources X
2 Analyzing data, ideas and concepts of foreign policy and international relations, determining complex events and topics, making discussions and developing new suggestions in accordance with researches X
3 Having knowledge and thought about actual topics and problems together with their historical, social and cultural aspects X
4 Introducing those who are interested in international events with the topics of international relations and teaching clearly the problems of international relations and the types of solutions X
5 Having the skills to take initiatives, capacity for team-working and open-minded
6 Using Turkish well, having a good written and oral communication and also having ability of empathy
7 Having skill to improve career in the jobs such as attaché and ambassador
8 Having the skill about methods and techniques in reaching knowledge
9 Having conscious about professional and scientific ethics
10 Accessing, examining and elucidating with scientific methods to the knowledge of international relations and expanding literature about international relations X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Odev 1 30
SozluSinav 1 15
PerformansGoreviSeminer 1 40
SozluSinav 2 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Assignment 1 15 15
Oral Examination 2 12 24
Performance Task (Seminar) 1 15 15
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 149
Toplam İş Yükü /25(s) 5.96
Dersin AKTS Kredisi 5.96
; ;