Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOCIAL WORK WITH GROUP AND COMMUNITY SHB 506 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler

Social Work with Art

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET ZAFER DANIŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

According to population and the need for the types of group work is aimed to teach the application of community and social service organizations.

Dersin İçeriği

Group dynamics, group types, group work skills, social issues, social change, community, and social service needs of the common man mezzo and macro dimensions.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Describes the dynamics of the group and the community 1 - 2 - A - F -
2 - Describes the types of groups and group work techniques 1 - 2 - A - F -
3 - Analyzes social problems. 1 - 2 - A - F -
4 - Explains the operating principles of the society 1 - 2 - A - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer
Ölçme Yöntemleri: A:Testing F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The Nature and Structure of the Group Recommended Sources Subject Tracking
2 Group Types Recommended Sources Subject Tracking
3 Group Processes Recommended Sources Subject Tracking
4 Coping With Negative Behavior in Members of the Group Recommended Sources Subject Tracking
5 Leadership in group Recommended Sources Subject Tracking
6 Theoretical Approaches Used in the study group Recommended Sources Subject Tracking
7 Sample Group Work Recommended Sources Subject Tracking
8 Midterm
9 Basics of Community Work Recommended Sources Subject Tracking
10 Frame of Community Work Recommended Sources Subject Tracking
11 Village Study Recommended Sources Subject Tracking
12 Slum Study Recommended Sources Subject Tracking
13 City Study Recommended Sources Subject Tracking
14 Final

Kaynaklar

Ders Notu

Danış, M. Z., Şahbikan, İ. (2014). “Suça sürüklenmiş çocukların yeniden toplumsallaşma sürecinde ve insan hakları bağlamında sosyal hizmet yaklaşımlarının yeri ve önemi”, Journal of History School, 7 (18),: 627-651.

Danış, M. Z., Sülü, C. (2016). “Modernleşme Sürecinde Aile ve Sosyal Hizmet: Güçlendirme Yaklaşımı Perspektifinden Yapısal Bir Analiz”, Journal of History School, 9 (25): 215-230.

Danış, M. Z., Kara, H. Z. (2017). “Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Bireylere İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma”, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, (baskı aşamasında).

Ders Kaynakları

1-) Kağnıcı, Y. vd. (2012). Grupla Psikolojik Danışma, Ankara: PEGEM Akademi
2-) Hardcastle, D. vd. (2011). Communiy Practice, New York: Oxford Press
3-) Danış, M. Z. vd. "The Social Dimensions of Local Governments in Turkey: Social Work and Social Aid, a Qualitative Research in Ankara Case”" ,Humanity & Social Sciences Journal ,Vol. 41 ,pp. 90 - 106

4-) Yalom, I. D. (2003). Kısa Süreli grup terapileri, İstanbul: Kabalcı


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
SozluSinav 1 10
Odev 1 40
PerformansGoreviSeminer 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 1 1
Quiz 1 1 1
Oral Examination 1 1 1
Project / Design 1 17 17
Performance Task (Application) 1 17 17
Final examination 1 1 1
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü /25(s) 6
Dersin AKTS Kredisi 6
; ;