Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
IDEA IN THE LITERARTY TEXT ITS 530 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. KENAN MERMER
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı
To adduce the relation between literature and idea as one way of the effort of apprehending the existence; collecting, saving, and transferring of aggregation of ideas by using precedents
Dersin İçeriği
To adduce the relation of literature with idea
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Be knowledgeable about the origin of thought of literature. 1 - 2 - 4 - A - C -
2 - Apprehends the relation of idea with literature. 2 - 3 - 4 - 10 - A - C -
3 - Analyzes sacrificing literature to idea via examples. 2 - 3 - 4 - 14 - A - C -
4 - Learns practically the relation between literature and mentality. 3 - 4 - 10 - 11 - A - C -
5 - Comments the relation between literature and psychology. 1 - 2 - 3 - 4 - 14 - A - C -
6 - Comments the role of magazine business in literature. 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 4:Drilland Practice 3:Discussion 10:Brain Storming 14:Self Study 11:Six Hat Methods
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Literature as consideration: The origin of idea of literature
2 The relation of poetry with existence
3 The idea of poetry and the poetry of idea: The ideal roots of Diwan Literature
4 The literature as a transporter of idea in the Post-Administrative Reforms Turkish Literature
5 Turkish philosophy and the relation of it with poetry: Adem Encomium, Tarje`Band of Ziya Pasha, and Tarkeeb`Band of Ziya Pasha
6 The Ekrem-Hamid era, and the approach of individuals in view of existence in poets of Servet-i Funun
7 Making the literature a tool of idea in the process of establishing the nation-state: the examples of Ziya Gokalp, Mehmet Emin Yurdakul
8 The formation of Colonial and Post-Colonial Literature
9 The repercussions of the idea of progressivism in literature
10 The traces of idea of civilization in modern poetry
11 Literature and society
12 Literature and mentality
13 The position of literary magazines in ideal magazine business: Dergah, Sebilurreshad, Sirat-i Mustakim, Turk Yurdu, Hareket etc.
14 Post-Structuralism and the postponement of meaning

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1. Hegel, G.W.F. (1982), Estetik (çev. Nejat Bozkurt), Say Kitap, İstanbul.
2. Bataille, G. (1997), Edebiyat ve Kötülük, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
3. Dupont, F. (2001), Edebiyatın Yaratılışı, Yunan Sarhoşluğundan Latin Kitabına, Idefix Yay, İstanbul.
4. Bachlard, G. (2003), Ateşin Tin Çözümlemesi, Öteki Yayınları, İstanbul.
5. Aristo (2011), Poetika, Remzi Kitabevi, İstanbul.
6. Ong, W. J. (2012), Sözlü kültür Yazılı Kültür, Metis Yayınları, İstanbul.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area X
2 To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research X
3 To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches X
4 To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis X
5 To gain the skill for production of new ideas X
6 To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch X
7 To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area X
8 To publish at least an academically work related to the writing of history X
9 To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
Odev 1 13
Odev 2 13
Odev 3 14
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 5 5
Assignment 3 15 45
Final examination 1 5 5
Toplam İş Yükü 151
Toplam İş Yükü /25(s) 6.04
Dersin AKTS Kredisi 6.04
; ;