Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TURKISH FOREIGN POLICY AND EUROPE UAB 502 0 3 + 0 3 7
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KEMAL İNAT
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Examining the facts decisive in forming Turkish foreign policy, and approaching what roles these facts play in Turkey´s policies towards the Middle East, Europe, the USA, and Central Asia are two fundamental aims of the class. Afterwards, it is intended to analyze political structure in Europe which has a crucial place in Turkish foreign policy.
Dersin İçeriği
Firstly in the class, security factor which is important in terms of Turkish foreign policy will be considered, and Turkey’s security problems will be analyzed. Secondly, Turkey’s relations with the Middle Eastern neighbors and her policies towards the questions of the region will be evaluated. Thirdly, after the Middle East, Turkey’s Cyprus policy, relations with the USA, her policies towards Balkans, Caucasus and Central Asia will be examined. Subsequently, security issues of Europe and the relations between Turkey and Europe will be considered.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - It analyzes security problems of Turkey and general structure of Turkish foreign policy 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - It explains Turkey´s policy towards the problems of the Middle East 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - It accounts for the importance of the Middle East for Turkey´s security policy 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - It analyzes Cyprus issue in terms of arguments concerning Turkey´s security 1 - 2 - 3 - A - C -
5 - It puts to the test the effect of the USA on Turkish foreign policy 1 - 2 - 3 - A - C -
6 - It explains the place of Balkans, Central Asia and Caucasus in Turkish foreign policy 1 - 2 - 3 - A - C -
7 - It analyzes the role Turkey plays in the security of Europe 1 - 2 - 3 - A - C -
8 - It accounts for the security dimension of the relations between the EU and Turkey 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Turkey´s Security and Turkish Foreign Policy
2 Turkey´s Iran Policy
3 Turkey´s Iraq Policy
4 Turkey´s Israel-Palestine Policy
5 Turkey´s Syria Policy
6 Turkey´s Cyprus Policy - I
7 Turkey´s Cyprus Policy - II
8 Turkey´s USA Policy
9 Midterm Exam
10 Turkey´s Balkans Policy
11 Turkey´s Caucasus and Central Asia Policy
12 Security Problemes of Europe
13 Foreign Policy of Europe
14 Turkey-Europe Security Relations

Kaynaklar

Ders Notu 1. Hafta:
Kemal İnat ve B. Duran, "AKP Dış Politikası: Teori ve Uygulama", Demokrasi Platformu, Güz 2005, ss. 1-39.
Kemal İnat, "Türkiye´nin Ortadoğu Politikası 2006", Ortadoğu Yıllığı 2006, ed. Kemal İnat ve Muhittin Ataman, Nobel Yayınları, Ankara 2007, ss. 1-54.
Kemal İnat, "Türkiye´nin Ortadoğu Politikası 2005", Ortadoğu Yıllığı 2005, ed. Kemal İnat ve Ali Balcı, Nobel Yayınları, Ankara 2006, ss. 1-38.
? Gözen, Ramazan (2000), Amerikan Kıskacında Dış Politika: Körfez Savaşı, Turgut Özal ve Sonrası, Liberte, Ankara, ss. 1-41.
2. Hafta:
? Kemal İnat, Türkiye?nin Ortadoğu Politikaları, Açıköğretim Kitapları, Eskişehir, 2013.
? Kemal İnat, "Türkiye´nin İran Politikası 2011", Ortadoğu Yıllığı 2011, Açılım Kitap, İstanbul, ss. 9- 30.
? Kemal İnat, ?Türkiye?nin İran Politikası 2010?, Ortadoğu Yıllığı 2010, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, İsmail Numan Telci, Açılım Kitap, İstanbul 2011, ss. 9-41.
? Kemal İnat, ?Türkiye?nin İran Politikası 2009?, Ortadoğu Yıllığı 2009, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, Burhanettin Duran, Küre Yayınları, İstanbul 2011.
? Kemal İnat, ?Türkiye?nin İran Politikası 2008?, Ortadoğu Yıllığı 2008, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, Burhanettin Duran, Küre Yayınları, İstanbul 2009, ss. 9-47.
? Kemal İnat, ?Türkiye?nin İran Politikası 2007?, Ortadoğu Yıllığı 2007, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, Murat Yeşiltaş, Küre Yayınları, İstanbul 2009, ss. 1-29.
? Kemal İnat, ?Türkiye?nin Son Dönem İran Politikası: Barış ve Kalkınma İçin Karşılıklı Bağımlılık?, Ortadoğu Analiz, Ekim 2009, Cilt 1, sayı 10, ss. 8-16.
? Olson, Robert (2005), Türkiye-İran İlişkileri 1979-2004, Ebabil, İstanbul.
3. Hafta:
? Kemal İnat, Türkiye?nin Ortadoğu Politikaları, Açıköğretim Kitapları, Eskişehir, 2013.
? Mesut Özcan, ?Türkiye?nin Irak Politikası 2011?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ali Resul Usul, SETA Yayınları, Ankara 2012, ss. 265-282.
? Mesut Özcan, ?Türkiye?nin Irak Politikası 2010?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 137-160.
? Mesut Özcan, ?Türkiye?nin Irak Politikası 2009?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Muhittin Ataman, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 159-187.
? Davutoğlu, Ahmet (2005), Stratejik Derinlik, Küre Yayınevi, İstanbul, ss. 437-453.
? Arı, Tayyar (2004), Geçmişten Günümüze Ortadoğu, Alfa, İstanbul, ss. 626-652.
? Gözen, Ramazan (2000), Amerikan Kıskacında Dış Politika: Körfez Savaşı, Turgut Özal ve Sonrası, Liberte, Ankara, ss. 43-85 ve 217-371.
4. Hafta:
? Kemal İnat, Türkiye?nin Ortadoğu Politikaları, Açıköğretim Kitapları, Eskişehir, 2013.
? Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, ?Türkiye?nin İran, Suriye, İsrail ve Lübnan Politikası 2011?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ali Resul Usul, SETA Yayınları, Ankara 2012, ss. 205-264. (ss. 243-252 arası kısım).
? Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, ?Türkiye?nin İran, İsrail/Filistin ve Suriye Politikası 2010?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 67-136. (ss. 106-127 arası kısım).
? Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, ?Türkiye?nin İran, İsrail/Filistin ve Suriye Politikası 2009?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Muhittin Ataman, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 93-158. (ss. 126-141 arası kısım).
5. Hafta:
? Kemal İnat, Türkiye?nin Ortadoğu Politikaları, Açıköğretim Kitapları, Eskişehir, 2013.
? Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, ?Türkiye?nin İran, İsrail/Filistin ve Suriye Politikası 2011?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ali Resul Usul, SETA Yayınları, Ankara 2012, ss. 205-264. (ss. 229-243 arası kısım).
? Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, ?Türkiye?nin İran, İsrail/Filistin ve Suriye Politikası 2010?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 67-136. (ss. 95-106 arası kısım).
? Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, ?Türkiye?nin İran, İsrail/Filistin ve Suriye Politikası 2009?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Muhittin Ataman, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 93-158. (ss. 141-150 arası kısım).
? Oran, Baskın (2001), Türk Dış Politikası, Cilt II, İletişim, İstanbul, ss. 129-140 ve 554-567.
6. ve 7. Hafta:
? Kemal İnat, ?Türkiye?nin Kıbrıs Politikası?nın Dönüşümü?, Bilgi, 2005/2, ss. 43-65.
? Sibel Akgün, ?Türkiye?nin Kıbrıs Politikası 2011?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ali Resul Usul, SETA Yayınları, Ankara 2012, ss. 393-419.
? Nasuh Uslu, ?Türkiye?nin Kıbrıs Politikası 2010?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 223-263.
? Nasuh Uslu, ?Türkiye?nin Kıbrıs Politikası 2009?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Muhittin Ataman, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 247-291.
8. Hafta:
? Ramazan Gözen, ?Türkiye?nin ABD Politikası 2011?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ali Resul Usul, SETA Yayınları, Ankara 2012, ss. 421-455.
? Ramazan Gözen, ?Türkiye?nin ABD Politikası 2010?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 265-299.
? Ramazan Gözen, ?Türkiye?nin ABD Politikası 2009?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Muhittin Ataman, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 293-329.
10. Hafta:
? Fatma Sel Turhan, ?Türkiye?nin Balkanlar Politikası 2011?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ali Resul Usul, SETA Yayınları, Ankara 2012, ss. 535-555.
? Doğa Ulaş Eralp, ?Türkiye?nin Balkanlar Politikası 2010?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 389-407.
? Hüseyin Emiroğlu ve Turgay Kayalak, ?Türkiye?nin Balkanlar Politikası 2009?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Muhittin Ataman, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 431-495.
11. Hafta:
? Kamer Kasım, ?Türkiye?nin Kafkasya Politikası 2011?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ali Resul Usul, SETA Yayınları, Ankara 2012, ss. 557-575.
? Kamer Kasım, ?Türkiye?nin Kafkasya Politikası 2010?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 371-387.
? Kamer Kasım, ?Türkiye?nin Kafkasya Politikası 2009?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Muhittin Ataman, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 403-429.
? Hasan Ali Karasar, ?Türkiye?nin Orta Asya Politikası 2011?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ali Resul Usul, SETA Yayınları, Ankara 2012, ss. 577-599.
? Hasan Ali Karasar, ?Türkiye?nin Orta Asya Politikası 2010?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 409-433.
? Ertan Efegil, ?Türkiye?nin Orta Asya Politikası 2009?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Muhittin Ataman, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 497-421.
Ders Kaynakları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 25
Odev 1 37
Odev 2 38
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 20
Finalin Başarıya Oranı 80
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 20 20
Assignment 2 20 40
Final examination 1 25 25
Toplam İş Yükü 197
Toplam İş Yükü /25(s) 7.88
Dersin AKTS Kredisi 7.88
; ;