Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
THE EU´S BALKAN POLITICS UAB 512 0 3 + 0 3 7
Ön Koşul Dersleri NA
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi NESRİN KENAR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları NA
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
The aim of the course is to investigate the organic link between the EU and the Balkans region, to examine the objectives and the interests of the EU and the Balkan countries in developing relationships with each other and to prepare the basis for understanding and analyzing EU relations with the Balkan countries.
Dersin İçeriği
Firstly, the relations between the Balkan countries and EU / individual EU member states will be examined. Secondly, the EU´s policy towards the countries of the Balkan region and the region will be examined.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To understand the importance of the Balkans for the EU 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - 14 - 16 - A - C -
2 - To understand the importance of the Balkan countries to the EU 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - 14 - 16 - A - C -
3 - To understand the dynamics of the EU´s policy towards the Balkans region 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - 14 - 16 - A - C -
4 - To understand the security problems in the Balkan countries 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - 14 - 16 - A - C -
5 - To understand the role of the EU in solving problems in the Balkans 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - 14 - 16 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 10:Brain Storming 12:Case Study 14:Self Study 16:Project Based Learning
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The Balkans in Historical Perspective 1, 6
2 The Balkans after the Cold War 9, 20
3 Security Issues in the Balkans and Their Solutions 27, 30
4 The EU´s policy towards the Balkans and Regional Initiatives 27, 30
5 EU Enlargement and the Balkans 27, 30
6 EU - Bosnia-Herzegovina Relations 30, 32, 34, 41, 42, 48
7 EU Croatia Relations 30, 32, 34, 41, 42, 48
8 EU - Macedonia Relations 30, 32, 34, 41, 42, 48
9 EU - Serbia Relations 30, 32, 34, 41, 42, 48
10 EU - Slovenia Relations 30, 32, 34, 35, 41, 42, 48
11 EU - Montenegro Relations 30, 32, 34, 41, 42, 48
12 EU - Kosovo Relations 30, 32, 34, 41, 42, 48
13 EU - Romania Relations 30, 32, 34, 41, 42, 48
14 EU - Bulgaria Relations 30, 32, 34, 41, 42, 48

Kaynaklar

Ders Notu 1.)Alexandru Madgearu, The Wars Of The Balkan Peninsula: Their Medieval Origins (Paperback - Nov 28, 2007)
2.)Aleksandar Pavkovic, The Fragmentation Of Yugoslavia: Nationalism And War In The Balkans, (Paperback - Sep 30, 2000)
3.)Aleksandre Popvic, Balkanlarda İslam, İnsan Yayınevi, 1995
4.)Aliya İzzetbegoviç, Bosna Mucizesi, Yöneliş Yayınevi, 2003
5.)Balkanlar,OBİV Yay.,İst,1993
6.)Barbara Jelavıch,Balkan Tarihi 2 Cilt,Küre Yay.,İst. 2006
7.)Bilal N. Şimşir, Bulgaristan Türkleri, Bilgi Yayınevi, 1986
8.)Birgül Demirtaş, Bulgaristan´la Yeni Dönem, ASAM Yayınları, 2001
9.)Brad K. Blitz, War And Change In The Balkans: Nationalism, Conflict And Cooperation (Paperback - Oct 23, 2006
10.)Carole Hodge, Britain And The Balkans (Routledge Advances In European Politics) (Hardcover - May 1, 2006)
11.)Catherine Samary, Bosna´da Etnik Savaş, Yazın Yayınevi, 1995
12.)Cosmas Megalommatis, Türk-Yunan İlişkileri Ve Balkanlar, Kıbrıs Araştırmaları Vakfı, 1994
13.)Dimitri Pentzopoulos And Michael Llewellyn Smith, The Balkan Exchange Of Minorities And Its Impact On Greece, (Paperback - Oct 7, 2002
14.)Fikret Adanir, Makedonya Sorunu, Tarih Vakfı, 2001
15.)Filiz İrge, Sovyetlerden Rusya Federasyonu´na Kapitalist Kuşatma/Balkanlar-Orta Asya-Kafkaslar, Iq Kültür Sanat Yayincilik, Yayın Yılı: 2006;
16.)Francine Friedman, The Bosnian Muslims: Denial Of A Nation, (Paperback - Mar 28, 1996)
17.)Georges Castellan, Balkanlar´ın Tarihi, Doğan Kitapçilik, Yayın Yılı: 1995;
18.)Gül Tokay, Makedonya Sorunu - Jön Türk İhtilalinin Kökenleri(, Afa Yayınevi, 1996
19.)Heath W. Lowry Çevirmen Ahmet Cemal,Osmanlı Döneminde Balkanların Şekillenmesi 1350-1550, Bahçeşehir Üniversitesi, (1/2009)
20.)Hugh Poulton, Balkanlar, Sarmal Yayınevi, 1993
21.)Hüseyin Emiroğlu, Soğuk Savaş Sonrası Kosova Sorunu,Orient Yayınevi, 2006
22.)Ion Iliescu, Gerçeğin Ucunda Romanya, Dünya Aktüel Yayınevi, ?
23.)James Headly And Michael J. Dwyer, Russia And The Balkans: Foreign Policy From Yeltsin To Putin (Columbia/Hurst), (Hardcover - Sep 23, 2008)
24.)Jelena Milojkovic-Djuric, Panslavism And National Identity In The Balkans, 1830-1880, (Hardcover - Aug 15, 1994)
25.)John R. Lampe, Yugoslavia As History: Twice There Was A Country, (Paperback - Mar 28, 2000)
26.)John V. A. Fine, When Ethnicity Did Not Matter In The Balkans: A Study Of Identity In Pre-Nationalist Croatia, Dalmatia, And Slavonia In The Medieval And Early-Modern Periods, (Hardcover - Mar 2, 2006)
27.)Joseph Marko, European Integration And Its Effects On Minority Protection In The Western Balkan Countries, (Paperback - Oct 30, 2008)
28.)Kadir Albayrak, Bogomilizm Ve Bosna Kilisesi, Emre Basın, 2005
29.)Kemal H. Karpat, Balkanlarda Osmanlı Mirası Ve Ulusçuluk,İmge Yay.,Ank.,2004
30.)Kemali Saybaşılı-Gencer Özcan, Yeni Balkanlar, Eski Sorunlar, Bağlam Yay.,İst.1997
31.)L.Carl Brown, İmparatorluk Mirası: Balkanlar´da Ve Ortadoğu´da Osmanlı Damgası, İletişim Yayinlari, Yayın Yılı: 2000;
32.)Maria Todorova, Balkanları Tahayyül Etmek,İletişim Yay.,İst.,2003
33.)Mehmet Hacısalihoğlu, Jön Türkler Ve Makedonya Sorunu 1890-1918,
Tarih Vakfı, 2008
34.)Misha Glenny, Balkanlar 1804-1999 Milliyetçilik, Savaş Ve Büyük Güçler, SABAH KİTAPLARI,Yayın Yılı: 2001;
35.)Mojmir Mrak, Matija Rojec, And Carlos Silva-Jauregui, Slovenia: From Yugoslavia To The European Union, (Paperback - Mar 2004)
36.)Mustafa Bereketli, Berlin Antlaşmasından Günümüze Balkanlar, Rumeli Vakfı Yay.,Ist.,1999
37.)Nesrin Kenar, Yugoslavya, Yugoslavya Sorununun Ulusal Ve Uluslar Arası Boyutu,Palme Yay.,İst.,200530.)Kemali Saybaşılı-Gencer Özcan, Yeni Balkanlar, Eski Sorunlar, Bağlam Yay.,İst.1997
31.)L.Carl Brown, İmparatorluk Mirası: Balkanlar´da Ve Ortadoğu´da Osmanlı Damgası, İletişim Yayinlari, Yayın Yılı: 2000;
32.)Maria Todorova, Balkanları Tahayyül Etmek,İletişim Yay.,İst.,2003
33.)Mehmet Hacısalihoğlu, Jön Türkler Ve Makedonya Sorunu 1890-1918,
Tarih Vakfı, 2008
34.)Misha Glenny, Balkanlar 1804-1999 Milliyetçilik, Savaş Ve Büyük Güçler, SABAH KİTAPLARI,Yayın Yılı: 2001;
35.)Mojmir Mrak, Matija Rojec, And Carlos Silva-Jauregui, Slovenia: From Yugoslavia To The European Union, (Paperback - Mar 2004)
36.)Mustafa Bereketli, Berlin Antlaşmasından Günümüze Balkanlar, Rumeli Vakfı Yay.,Ist.,1999
37.)Nesrin Kenar, Yugoslavya, Yugoslavya Sorununun Ulusal Ve Uluslar Arası Boyutu,Palme Yay.,İst.,2005
38.)Noel Malcolm, Bosna, Om Yayınevi, 1999
39.)Noel Malcolm, Kosova / Balkanlari Anlamak İçin, Sabah Yayınevi, 1999
40.)Osman Karatay-Bilgehan A. Gökdağ,Karam, Balkanlar El Kitabı,2. Cilt, Vadi Yay.,Ank 2007
41.)Othon Anastasakis And Marilena Koppa, Democratization In The Postcommunist Balkans, (Hardcover - Sep 29, 2009
42.)Ömer E. Lütem- Birgül Demirtaş Coşkun, Balkan Diplomasisi, ,Asam Yay.,Ank.,2001
43.)Özden Arikan, Barişa Çağri: Uluslararasi Komisyon´un Balkanlar Hakkinda Raporu, Sabah Yayınevi, 1998
44.)Paula M. Pickering, Peacebuilding In The Balkans: The View From The Ground Floor (Hardcover - Dec 2007)
45.)Peter Radan, Break-Up Of Yugoslavia And International Law (Studies In International Law), (Hardcover - Sep 21, 2001)
46.)R.J Crampton, İkinci Dünya Savaşından Sonra Balkanlar, Yayinodasi Yayincilik, Yayın Yılı: 2007
47.)Stefanos Yerasimos, Milliyetler Ve Sınırlar Balkanlar,Kafkasya Ve Ortadoğu, İletişim Yay.,İst.,1994
48.)Richard Caplan, Europe And The Recognition Of New States In Yugoslavia, (Hardcover - Oct 17, 2005)
49.)Robert D. Greenberg, Language And Identity In The Balkans: Serbo-Croatian And Its Disintegration, (Paperback - Oct 29, 2008)
50.)Sabrina Petra Ramet And Sabrina P. Ramet, Balkan Babel: The Disintegration Of Yugoslavia From The Death Of Tito To The Fall Of Milosevic, (Paperback - Jan 8, 2002
51.)Sacit Kutlu, Balkanlar Ve Osmanlı Devleti, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yayın Yılı: 2007; 575sayfa
47.)Stefanos Yerasimos, Milliyetler Ve Sınırlar Balkanlar,Kafkasya Ve Ortadoğu, İletişim Yay.,İst.,1994
48.)Richard Caplan, Europe And The Recognition Of New States In Yugoslavia, (Hardcover - Oct 17, 2005)
49.)Robert D. Greenberg, Language And Identity In The Balkans: Serbo-Croatian And Its Disintegration, (Paperback - Oct 29, 2008)
50.)Sabrina Petra Ramet And Sabrina P. Ramet, Balkan Babel: The Disintegration Of Yugoslavia From The Death Of Tito To The Fall Of Milosevic, (Paperback - Jan 8, 2002
51.)Sacit Kutlu, Balkanlar Ve Osmanlı Devleti, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yayın Yılı: 2007; 575sayfa
47.)Stefanos Yerasimos, Milliyetler Ve Sınırlar Balkanlar,Kafkasya Ve Ortadoğu, İletişim Yay.,İst.,1994
48.)Richard Caplan, Europe And The Recognition Of New States In Yugoslavia, (Hardcover - Oct 17, 2005)
49.)Robert D. Greenberg, Language And Identity In The Balkans: Serbo-Croatian And Its Disintegration, (Paperback - Oct 29, 2008)
50.)Sabrina Petra Ramet And Sabrina P. Ramet, Balkan Babel: The Disintegration Of Yugoslavia From The Death Of Tito To The Fall Of Milosevic, (Paperback - Jan 8, 2002
51.)Sacit Kutlu, Balkanlar Ve Osmanlı Devleti, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yayın Yılı: 2007; 575sayfa
52.)Selim Aslantaş, Osmanlıda Sırp İsyanlar: 19. Yüzyılın Şafağında Balkanlar, Kitap Yayınevi, 09-2007
53.)Sir Donald Mackenzie Wallace; Prince Kropotkin; C. Mijatovich; J. D. Bourchier, A Short History Of Russia And The Balkan States, (Hardcover - 1914
54.)Stefanos Yerasimos, Milliyetler Ve Sınırlar Balkanlar, Kafkasya Ve Orta-Doğu, İletişim Yayinlari, Yayın Yılı: 2000
55.)Svetozar Vukmanovic, Struggle For The Balkans, (Paperback - Jun 1993)
56.)Şaban H. Çalış, Hayaletbilimi Ve Hayali Kimlikler: Neo-Osmanlılık, Özal Ve Balkanlar, Çizgi Kitabevi Yayın Yılı: 2001;
57.)Şule Kut, Balkanlar´da Kimlik Ve Egemenlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yayın Yılı: 2005;
58.)Şule Kut, Makedonya Ve Sorunlari, Tüses Vakfı Yayıları, 1993
59.)Thanos Veremis, Greece´s Balkan Entanglement, (Paperback - Jan 1, 1995
60.)Vassilis K. Fouskas, Balkanlar Ortadoğu Kafkasya Soğuk Savaş Sonrası Abd Politikaları, Aykiri Yayın Yılı: 2004;
61.)W. M. Gewehr, Rise Of Nationalism In The Balkans, 1800-1930, (Hardcover Jun 1967
62.)William M. Sloane, Balkanlar, Nesnel Yayinlari, Yayın Yılı: 2008;
63.)William M. Sloane, Bir Tarih Laboratuvarı Balkanlar, Nesa Yayin Grubu, Yayın Yılı: 2008;
64.)Avrasya Dosyasi 4/1-2 Yunanistan Ve Kosova, Asam Yayınevi, 1999
65.)Avrupa Ve Balkanlar(İki Dünya Savaşi Arasinda), Aybay Yayınevi, 1994
66.)Bilgin Çelik, Dağılan Yugoslavya Sonrası Kosova Ve Makedonya Türkleri, Yeniden Anadolu Ve Rumeli Müdafaa-I Hukuk Yayınevi,
67.) Birleşmiş Milletler Kararlarinda Eski Yugoslavya, Dayanışma Vakfı Yayınevi, 1999
68.) Bulgaristan´da Türk Varlığı : Bildiriler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1993
Ders Kaynakları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Having and using advanced knowledge and comprehension supported by the recent textbooks, materials and the other scientific resources in the fields of International Relations and European Union. X
2 Analyzing data, ideas and concepts of International Relations and European Union with the scientific methods, determining complex events and topics, making discussions and developing new suggestions based on scientific researches X
3 Having knowledge and thought about the current issues and problems together with their historical, social and cultural aspects X
4 Informing audience groups, who are interested or uninterested in the field, about the topics in International Relations and European Union and teaching them the problems and the solution methods of the subject matters X
5 Having the skills of working coherently in a team, taking initiatives, being open-minded and thinking analytically X
6 Using Turkish well, having a good written and oral communication skills and also having the ability of empathy X
7 Having the skills and potential of self improvement in the career areas of International Relations and European Union such as attaché and ambassador X
8 Having the skills about methods and research techniques in producing, using and reaching knowledge X
9 Having conscious about professional and scientific ethics X
10 Deeping and expanding the knowledge of undergraduate proficiency which is acquired in a same or different field than International Relations and European Union, and also accessing, examining and elucidating knowledge by making scientific research X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 25
Odev 1 37
Odev 2 38
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 20
Finalin Başarıya Oranı 80
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Assignment 2 20 40
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 176
Toplam İş Yükü /25(s) 7.04
Dersin AKTS Kredisi 7.04
; ;