Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EU´S FOREIGN POLICY UAB 507 0 3 + 0 3 7
Ön Koşul Dersleri NA
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi NESRİN KENAR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları NA
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To analyze the the EU foreign policy system and the place of common foreign policy in the EU structure, to examine the historical background of the EU´s foreign policy, to examine common foreign and security policy and the common security and defense policy and national foreign policies of the of the member states and to investigate the foreign policy of the European Union towards various regions and countries.
Dersin İçeriği
Firstly, conceptual framework of the EU Foreign Policy and the European Common Security and Foreign Policy will be examined. Secondly, national foreign policies of the member states will be examined and foreign policy of the European Union toward various regions, countries and for the issues will be discussed.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To explain the formation process of the EU´s Common Foreign and Security Policy 1 - 2 - 3 - 10 - 14 - 16 - A - C -
2 - To examine the EU´s Common Foreign and Security Policy 1 - 2 - 3 - 14 - 16 - A - C -
3 - To explain the formation process of the European Security and Defence Policy 1 - 2 - 3 - 14 - 16 - A - C -
4 - To explain how European foreign policy is shaped 1 - 2 - 3 - 8 - 14 - 16 - A - C -
5 - To explain the process of the embodiment of the European Security and Defence Policy 1 - 2 - 3 - 10 - 14 - 16 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 10:Brain Storming 14:Self Study 16:Project Based Learning 8:Group Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 European Communities / Union Formation Process 1, 4
2 Historical Development of the EU´s Common Security and Foreign Policy 18
3 The European Constitution and the EU´s Common Security and Foreign Policy 4
4 EU Common Security and Foreign Policy Structure and Actors 16
5 Functioning of the EU´s Common Security and Foreign Policy and Decision Making System 2, 7
6 EU Common Foreign and Security Policy Objectives and Tools 21
7 Mid-Term Exam
8 EU Common Foreign and Security Policy and Turkey 7, 10
9 The Role of the European Union in Resolution of Regional Conflicts 8, 9
10 EU Common Security and Foreign Policy, NATO and the United States 20
11 EU foreign policy towards the Caucasus 17, 18
12 EU foreign policy towards the Central Asia 17
13 EU foreign policy towards the Africa 17
14 EU foreign policy towards the Middle East 17

Kaynaklar

Ders Notu 1. Gökhan Akşemsettinoğlu, ?Avrupa Bütünleşme Projesinin ve Genişleme Sürecinin Değişen Dinamikleri?, Cilt: 10, No:1 (Yıl: 2011), s.1-18.

2. Antonio Missiroli, ?Background of ESDP (1954-1999)?, European Union, Institute for Security Studies.

3. Sertan Akbaba, ?Measuring EU Actorness Through CFSP and ESDP: Civilian Power EU?, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi Cilt: 8 No: 2 (Yıl: 2009), s.1-28.

4. Selda Kıraç, Buket İlhan, ?Avrupa Birliği Oluşum Süreci ve Ortak Politikalar?, Millî Eğitim, Sayı 188, Güz/2010, ss. 191 ? 201.

5. Bahar Rumelili, ?Avrupa Birliği ve Bölgesel İhtilafların Çözümü?, Uluslararası İlişkiler, Cilt 4, Sayı 16 (Kış 2007-2008), s. 51-78.

6. Salim Gökçen, ?Balkanlarda Bölgesel Yaklaşım: Avrupa Birliği?nin Balkanlar Politikası?, 2023 Dergisi, Kasım 2004.

7. Haydar Efe, ?AB?nin Gelişen ?Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası? ve Türkiye?, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 3 (2007),ss. 127 ? 145.

8. Fuad Hüseynov, ?Avrupa Birliği-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri ve Türkiye?, Avrasya Etüdleri, Sayı: 21, Kış, 2002.

9. Havva Kök, ?Avrupa Birliği ve Orta Asya?, Avrasya Dosyası, 2005, Cilt: 11, Sayı: 1, s. 155-165.

10. B. Esra Çayhan, ?Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ve Türkiye?, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, Mayıs 2002, s. 46.

11. Burulkan Abdibaitova, ?Avrupa Birliği ve Kırgızistan İlişkilerinde Sorunlar ve Fırsatlar?, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Dergisi, Cilt:4, Sayı: 8, 2009, ss. 95-119.

12. Töre, Nahit, Avrupa Birliği ve Türk Cumhuriyetleri, (İstanbul: Friedrich Ebert Vakfı Yayınları, 1996).

13. M. E. Smith, Europe?s Foreign and Security Policy: the Institutionalization of Cooperation, UK: Cambridge University Press, 2004.
14. Marie-Janine Calic, ?EU Policies towards the Balkans: Fostering Ownership of Reforms,? The International Spectator, Vol.XXXVIII, No.3, (July/September 2003), s.111-123.
15. Başak Kale, ?Avrupa Birliği?nin Balkan Politikası: Çelişkiler İçinde Bir Yanılsama,? Balkan Diplomasisi, der. Ömer E. Lütem ve Birgül Demirtaş Coşkun, ASAM, Ankara, 2001, ss. 293-311.
16. Fraser Cameron, The Foreign and Security Policy of the European Union ? Past, Present and Future, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1999.
17. B. Tangör, ?Avrupa Birliği?nin Dış İlişkileri?, Akçay, B., Kahraman, S. ve Baykal, S. (eds.), Avrupa Birliği?nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2008, s. 365 ? 395.
18. S. Kahraman, ?Avrupa Dış Politikası ve Avrupa Birliği?nin Uluslararası Aktörlüğü Üzerine bir Değerlendirme?, Akçay, B., Kahraman, S. Ve Baykal, S. (eds.), Avrupa Birliği?nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2008, s. 397-417.
19. Brian White, Understanding European Foreign Policy, Palgrave, London, 2001.
20. Sinem Kocamaz, ? Avrupa Birliği?nin Komşuluk Politikası Çerçevesinde Transkafkasya Ülkeleri İle İlişkileri?, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Dergisi, Cilt:2, Sayı: 4, ss. 65-102, 2007.
21. F. Bindi, (ed.), The Foreign Policy of the European Union: Assessing Europe?s Role in the World, Washington: Brookings Institution Press, 2010.
Ders Kaynakları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Having and using advanced knowledge and comprehension supported by the recent textbooks, materials and the other scientific resources in the fields of International Relations and European Union. X
2 Analyzing data, ideas and concepts of International Relations and European Union with the scientific methods, determining complex events and topics, making discussions and developing new suggestions based on scientific researches X
3 Having knowledge and thought about the current issues and problems together with their historical, social and cultural aspects X
4 Informing audience groups, who are interested or uninterested in the field, about the topics in International Relations and European Union and teaching them the problems and the solution methods of the subject matters X
5 Having the skills of working coherently in a team, taking initiatives, being open-minded and thinking analytically X
6 Using Turkish well, having a good written and oral communication skills and also having the ability of empathy X
7 Having the skills and potential of self improvement in the career areas of International Relations and European Union such as attaché and ambassador X
8 Having the skills about methods and research techniques in producing, using and reaching knowledge X
9 Having conscious about professional and scientific ethics X
10 Deeping and expanding the knowledge of undergraduate proficiency which is acquired in a same or different field than International Relations and European Union, and also accessing, examining and elucidating knowledge by making scientific research X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 25
Odev 1 37
Odev 2 38
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 20
Finalin Başarıya Oranı 80
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 20 20
Assignment 2 40 80
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü /25(s) 7.2
Dersin AKTS Kredisi 7.2
; ;