Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
THE RESEARCH METHODS OF REGIONAL GEOGRAPHY COG 506 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMET KAÇMAZ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

To comprehend of regional perspective, differences between regional methods and systematic methods and also to teach of theory of regional geography and its application methods.

Dersin İçeriği

Differences of regional study methods from systematic geography studies and its reasons

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - They know earth consist of different regions according to different point of view 2 - 3 - 9 - A -
2 - They explain every regions formation principles with analyse 3 - 10 - 15 - D - F -
3 - They know disadvantages of intervention to the regions without knowing their formation principles 3 - 10 - 12 - D - F -
4 - They evaluate events as a complete with regional techniques 1 - 4 - 8 - A - C -
5 - They know Regional geography is critically important in application field 14 - 15 - 16 - D - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 4:Drilland Practice 8:Group Study 2:Question-Answer 3:Discussion 9:Simulation 10:Brain Storming 15:Problem Solving 12:Case Study 14:Self Study 16:Project Based Learning
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework D:Project / Design F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction and basic components
2 Developing phases of regional geography
3 Explanation of region concept
4 Usability of regional analysis
5 Topic and criteria variability
6 Time and spatial variability
7 Obstacles in regional division
8 Midterm exam
9 Region types
10 Regional planning
11 Geographers’ role in regional planning
12 Relationships between regional planning and applied geography
13 Land classification methods
14 Geographic principles of land use

Kaynaklar

Ders Notu

Ali ÖZÇAĞLAR 2010, Bölge Kavramı ve Sistematiği, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi

Ders Kaynakları

1- ARINÇ, K., 2013, Coğrafi Metodoloji Açısından Bölgesel Coğrafya, Bölge Bilimi ve Coğrafi Bölgeler, Sayı 60:13-24, İstanbul
2- ERİNÇ,S; 1958, Bölge Sınırlandırmanın Esasları, İkinci İskan ve Şehircilik Haftası, 69-94
3- ERİNÇ,S; 1959, Bölge Planı Nasıl Yapılır, İ.Ü.Coğr. Enst. Derg, 10, 36-51, İstanbul
4- ERİNÇ,S; 1963, Tatbiki Coğrafya ve Planlama, İTÜ Şehircilik Konferansları(1962-63), 1-37
5- KILIÇ, S. E., 2004, Coğrafyada ve Bölge Planlamada Bölge Kavramının Karşılaştırılmalı Olarak İrdelenmesi, Ege Coğrafya Dergisi, 13, 17-28, İzmir
6- KOÇ, H., AKSOY, B., 2012, Coğrafya Eğitiminde Bölge Kavramı, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 25, 319-339, İstanbul
7- ÖZGÜR E. M.; 2010, Bölgesel Kalkınma, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Bölümü, Ders Notları
8- TAŞ, B., 2006, AB Uyum Sürecinde Türkiye İçin Yeni Bir Bölge Kavramı; İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılması (İBBS), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 2
9- TUNCEL, M., 2011, Birinci Coğrafya Kongresinde Türkiye Coğrafi Bölgelerinin İsimlendirilmesi, Sınırlarının Tespiti ve Günümüze Etkileri, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 57:1-10, İstanbul
10- TUNÇDİLEK, N. 1996, Bölgesel Coğrafyanın İlkeleri, İ:Ü. Dnz. Bil. Ve Coğr. Enst. Yay. İstanbul.
11- TÜMERTEKİN, E. 1961, Bölge Planlamasında Coğrafyacının Rolü, İ.Ü.Coğr. Enst. Derg:11


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Able to get to information,its appraising, interpreting and application with enlarging of information on the same or different field. X
2 Able to develop to information by scientific methods by using limited or incomplete datas on geography and geographical information technology field, able to use of thi informaion with scientific, social and ethic responsibility X
3 To resolve to a problem, evaluating of results and able to apply on geography and geographical information technology field X
4 Able to translate of current development and works to groups that on same field or diffrent field as written,oral and visual X
5 To discover solution methods and able to develop to new strategic approach on complicated conditions in practise in geography information technology field X
6 Able to develop to plans of strategy, politics and practise and able to evaluate their results X
7 To have to oral and written communication skill on least one foreign language X
8 Able to use of technologies of informatics and communication with knowledge of computer software and hardware X
9 To looking after of social, scientific and ethic values on stages of data collection that associated with geography and geographical information technology field, explication and announced X
10 Able to use to problem solving ability and information that assimilated on geography and geographical information technology field on interdicipline works X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 30
PerformansGoreviSeminer 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 5 5
Assignment 1 13 13
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü /25(s) 6
Dersin AKTS Kredisi 6
; ;