Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RESEARCH METHODS I SOCIAL SCINCES ULI 603 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ERTAN EFEGİL
Dersi Verenler Prof.Dr. ERTAN EFEGİL
Dersin Yardımcıları Res. Asst. Rıdvan KALAYCI
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
THE PURPOSE OF THE COURSE IS TO INFORM TH STUDENTS ABOUT THE WRITING AN ESSAY AND SCIENTIFIC THOUGHT IN THE FIELDS OF IN TERNATIONAL RELATIONS AND POLITICAL SCIENCE. THE COURSE INFORMS THE STUDENTS ABOUT SCIENTIFIC AND NON-SCIENTIFIC STUDIES. DURING THE COURSE, THE STUDENTS WILL DISCUSS HOW TO WRITE AN ESSAY, RESEARCH QUESTIONS, PARTS OF THE ESSAY AND INDICATING THE SOURCES.
Dersin İçeriği
WHAT IS THE SCIENTIFIC KNOWLEDGE? DIFFERENCES BETWEEN POSITIVISM AND QUALITATIVE RESEARCHES. RESEARCH QUESTIONS, HYPOTHESIS, ARGUMENT, BEHAVIORALIST AND TRADITIONAL PERSPECTIVES, PARTS OF THE ESSAY, WRITING RULES, FOOTNOTES, INDICATING THE SOURCES.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - TO ANALYZE, EXAMINES SCIENTIFIC KNOWLEDGES AND CRITICIZE THE SCIENTIFIC STUDIES. 1 - 2 - 3 - 4 - 12 - A - B - C -
2 - TO LEARN DIFFERENT APPROACHES ABOUT THE SCIENTIFIC STUDIES 1 - 2 - 3 - 4 - 12 - A - B - C -
3 - TO LEARN THE SCIENTIFIC CHOICE WHEN DETERMINING THE RESEARCH TOPICS. 1 - 2 - 3 - 4 - 12 - A - B - C -
4 - TO LEARN HOW TO USE THE SOURCES. 1 - 2 - 3 - 4 - 12 - A - B - C -
5 - TO LEARN DIFFERENCES BETWEEN IDEOLOGY AND SCIENTIFIC STUDIES 1 - 2 - 3 - 4 - 12 - A - B - C -
6 - TO MAKE DISTINCTION BETWEEN SCIENTIFIC AND NON-SCIENTIFIC STUDIES. 1 - 2 - 3 - 4 - 12 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice 12:Case Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 PHILOSOPHY OF SCIENCE: WHAT IS THE MEANING OF SCIENTIFIC STUDIES?
2 PHILOSOPHY OF SCIENCE: WHAT IS THE MEANING OF SCIENTIFIC STUDIES?
3 POSITIVISM: POPPER, KUHN, FEYERANEND
4 BEHAVIORALIST AND TRADITIONAL PERSPECTIVES
5 RESEARCH METHODS: CONCEPTS
6 RESEARCH METHODS: RESEARCH TYPES AND COLLECTING INFORMATION
7 RESEARCH METHODS: RESEARCH TYPES AND COLLECTING THE INFORMATION
8 MIDTERM
9 STEPS OF SCIENTIFIC RESEARCHES
10 HOW TO WRITE A SCIENTIFIC STUDY
11 INDICATING THE SOURCES
12 WRITING RULES
13 SOME EXAMPLES OF REFEREE REPORTS
14 FINAL EXAM

Kaynaklar

Ders Notu Hamza Al, Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Akademik Yazım Kuralları, Sakarya: Sakarya Yayıncılık, 2007.

W. Lawrence Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntemleri 2 Cilt, İstanbul: Yayınodası Yayıncılık, 2008.
Rosella, Laura ve Sharon Spray, Research and Writing in International Relations, Pearson, 2008.
Neuman, W. Lawrence, Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar, Cilt 1, İstanbul: Yayın Odası, 2007.
Yıldırım, Ali ve Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2008.
Phelan, Peter ve Peter Reynolds, Argument and Evidence: Critical Analysis for the Social Sciences, Routledge, 1996.
Arıboğan, Deniz Ülke, Kabileden Küreselleşmeye Uluslar arası İlişkiler Düşüncesi, İstanbul: Sarmal Yayınevi, 1998.
Türkdoğan, Orhan, Çağdaş Bilimsel Araştırma Metodolojisi ve Sorunları, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2012.
Ders Kaynakları THE STUDENTS CAN BENEFIT FROM DIFFERENT BOOKS ABOUT THE RESEARCH METHODS.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Having and using advanced knowledge and comprehension supported by textbooks including actual knowledge in international relations literature, materials and the other scientific resources X
2 Analyzing data, ideas and concepts of foreign policy and international relations, determining complex events and topics, making discussions and developing new suggestions in accordance with researches
3 Having knowledge and thought about actual topics and problems together with their historical, social and cultural aspects X
4 Introducing those who are interested in international events with the topics of international relations and teaching clearly the problems of international relations and the types of solutions X
5 Having the skills to take initiatives, capacity for team-working and open-minded X
6 Using Turkish well, having a good written and oral communication and also having ability of empathy X
7 Having skill to improve career in the jobs such as attaché and ambassador X
8 Having the skill about methods and techniques in reaching knowledge X
9 Having conscious about professional and scientific ethics X
10 Accessing, examining and elucidating with scientific methods to the knowledge of international relations and expanding literature about international relations X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 15 15
Quiz 1 10 10
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 141
Toplam İş Yükü /25(s) 5.64
Dersin AKTS Kredisi 5.64
; ;