Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
CONSTITUTIONAL MOVEMENTS IN THE OTTOMAN EMPIRE TAR 652 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri

None

Önerilen Seçmeli Dersler

None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. TURGUT SUBAŞI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

None

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

The democratic struggles that the Ottoman State has made in order to protect its political structure, independence, territorial integrity and the state's future and the constitutional arrangements in this framework will be examined in detail.

Dersin İçeriği

Constitution concept and historical development process. Constitutional movements in Europe. The social, cultural and economic foundations of constitutional movements in the Ottoman State. Social structure and characteristics of the Ottoman State. Constitutional developments in Europe and the factors leading to the beginning of constitutional movements in the Ottoman Empire. Kabakçı İsyanı, Şer'i Hüccet, Sened-i İttifak and the issue of sovereignty. Tanzimat Fermanı (edict) and the Sultan's own authority to limit. The strengthening of the Ottoman bureaucracy. Legislation movements beginning with Tanzimat Fermanı. The struggle for rights and freedom of Ottoman intellectuals.

The process leading to Kanun-i Esasiye (first constitution). Kanun-i Esasi and I. Meşrutiyet (the first Constitutional Monarchy). Content and analysis of Kanun-i Esasi. Abdulhamid II. period and basic approaches of Abdulhamid policies. Party of Union and Progress (İttihat ve Terakki) and II. Meşrutiyet (the second Constitutional Monarchy) 1909 Constitutional amendments and differences from the 1876 Constitution. The constitutional movements in the Ottoman State and its effects on the constitutional movements and democracy of the Republic of Turkey.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Understands the concept of the Constitution and its historical development 1 - 2 - 3 - A -
2 - Examines the social, cultural and economic bases of constitutional movements in the Ottoman State 1 - 3 - 10 - A - C -
3 - Understand the constitutional developments in Europe and the factors leading to the beginning of constitutional movements in the Ottoman State 1 - 2 - 3 - A -
4 - Analyzes the legalization movements beginning with Tanzimat Fermanı. 1 - 2 - 3 - 9 - A - C -
5 - Osmanlı Devleti’ndeki aydınların hak ve özgürlük arayışları ve Kanun-i Esasiye giden süreci tartışır 1 - 2 - 3 - A -
6 - After the declaration of the Meşrutiyet I. (the Constitution), it questioned the basic approaches of the policies of Abdulhamid II. 1 - 2 - 3 - A -
7 - It compares the 1876 Constitution with the new constitution put into practice in the Union and Progress (İttihad ve Terakki) Administration 1 - 2 - 3 - A -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 9:Simulation 10:Brain Storming
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework
; ;