Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BUSINESS ANALYTICS YBS 302 6 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. NİHAL SÜTÜTEMİZ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Arş.Gör. Bahadır AKTAŞ

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

Günümüzde giderek artan veriyi bilgiye dönüştürerek, işletmelere rekabet avantajı sağlayacak farklı çözümler sunmak oldukça önem kazanmıştır. Bu bağlamda, güncel yazılımlarla verilerin düzenlenmesi, görselleştirilmesi, analizi ve yorumlanmasına yönelik öğrenci yetkinliklerini arttırmaktir.

Dersin İçeriği

Bu derste, işletme analitiği ile ilgili temel kavramlar, yöntemler ve yazılımlar tanıtılarak, veri düzenleme, veri görselleştirme, betimsel analitik, çıkarımsal analitik ve veri madenciliği konuları ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - 1 - 2 - 3 - A -
2 - 1 - 2 - A -
3 - 1 - 2 - A -
4 - 1 - 2 - A - C -
5 - 1 - 2 - A - C -
6 - 1 - 2 - A - C -
7 - 1 - 2 - A - C -
8 - 1 - 3 - 4 - A - C -
9 - A -
10 - 1 - 2 - A - C -
11 - 1 - 4 - A - C -
12 - 1 - 2 - 4 - A - C -
13 - 1 - 2 - 4 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework
; ;