Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ETHICS AND SOCAL RESPONSIBILITY IN HR IKY 304 6 4 + 0 4 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi SEVGİ DÖNMEZ MAÇ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
This course is organized to understand the ethical values and social responsibility practices of today´s business world and to evaluate the roles of HRM department. In this context, concepts of ethics and social responsibility and their evolution in history and changing roles of HRM will be evaluated. At the end of the course, students will gain the skills of evaluating and developing of business world in the scope of business ethics and social responsibility.
Dersin İçeriği
In the scope of the course, concepts of business ethics and social responsibility and evlotuion of these concepts; topics covered by business ethics and social responsibility and relevance of these concepts with HRM are discussed. In the content of the international guides and standards, best practices in the world are evaluated. Evolution of the concepts in Turkey and best practices from Turkey are analyzed. In the scope of the course, students will gain research skills for business ethics and social responsibility.
Ders kapsamında iş etiği ve sosyal sorumluluk konularında araştırma yapma becerisi kazanılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Knows and evaluates the definitions of business ethics and social responsibility concepts 1 - 2 - A -
2 - Explains the evolution pocesses of business ethics and social responsibility and interprets their today´s position 1 - 2 - 14 - A -
3 - Knows the topics covered in business ethics and social responsibility 2 - 14 - A -
4 - Interprets the relevance of HRM with business ethics and social responsibility 1 - 2 - 14 - A -
5 - Knows the principles and practices of international guides and standards 1 - 2 - 14 - A - C -
6 - Evaluates the best practices in world 1 - 2 - 14 - A - C -
7 - Knows and interprets the evolution processes of business ethics and social responsibility in Turkey 1 - 2 - 14 - A - C -
8 - Knows and implements the research methods in business ethics and social responsibility 1 - 2 - 14 - A - C -
9 - Presents the research reports of business ethics and social responsibility 1 - 2 - 14 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework
; ;