Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The formation of European civilization heritage in the classical period and the historical roots of the Ottoman civilization
2 Religious thoughts and religious institutions in both world
3 Reform movements in Europe and political, cultural and financial contexts of the reforms.
4 The construction of ‘other’ in Europe and in the Ottoman world
5 The impact of the Ottomans to Europe during the period of reform and renaissance
6 The image of Turks in Europe and the image of European in the Ottoman Empire
7 The wars between both world and the transformation of military structure
8 Orientalism and discoveries
9 Midterm Examination
10 Art in the both world
11 Compering the societies of both world
12 Diplomatic relations between two worlds
13 The impact of Europeans on the Ottomans
14 General Assessment

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Oğuz Adanır, Osmanlı ve Avrupalılar, Doğu Batı Yayınları.,
-Halil İnalcık, Rönesans Avrupası Türkiye’nin Batı Medeniyetiyle Özdeşleşme Süreci, İş Bankası Yayınları.
-Izsak Schulhof, Avrupa’da Osmanlı Damgası, Timaş Yay.
- Lale Uluç, Nurhan Atasoy, Osmanlı Kültürünün Avrupa´daki Yansımaları:1453-1699, Armaggan Yay.
-Daniel Goffman, Osmanlı Dünyası ve Avrupa, 1300-1700, Kitap yay.
-Gülgün Üçel, Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları, 1530-1699, İletişim Yay.
Dejanirah Couto (ed), Harp ve Sulh Avrupa ve Osmanlılar, Kitap yayınevi.
-İrvin Cemil Schick, Avrupalı Esireler ve Müslüman Efendileri, Kitap Yayınevi.
-İlber Ortaylı, Avrupa ve Biz, İş Bankası Yay.
-İbrahim Şirin, Osmanlı İmgeleminde Avrupa, Lotus Yay.
-Suraiya Faroqhi, Osmanlı ve Etrafındaki Dünya, Kitap Yay.

Döküman Paylaşımı

; ;