Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction to Ancient Mesopotamia civilization (starting from prehistoric)
2 State Administration of Ancient Mesopotamia
3 Mesopotamian Law (Sumerian and Akkadian written laws)
4 Code of Hammurabi
5 Religious Life in Ancient Mesopotamia
6 Art and Culture in Ancient Mesopotamia
7 Literature and Epic in Ancient Mesopotamia
8 Science in Ancient Mesopotamia (Mathematics, Calendar System, Astronomy and Medicine)
9 Midterm Examination
10 Introduction to Ancient Anatolian Civilizations (starting from prehistoric)
11 State Administration and Social Structure in Ancient Anatolia (Hittite, Urartu, Phrygian, Lydian)
12 Religion & Burial Customs in Ancient Anatolia (Hittite, Urartu, Phrygian, Lydian)
13 Architecture and Art in Ancient Anatolia (Hittite, Urartu, Phrygian, Lydian)
14 Ancient Writing and Literature in Anatolia (Hittite, Urartu, Phrygian, Lydian)

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1. Firüzan Kınal, Eski Anadolu Tarihi, TTK,1962.
2. Firüzan Kınal, Eski Mezopotamya Tarihi, TTK,1983.
3. Altan Çilingiroğlu, Urartu Tarihi, 1994.
4. Altan Çilingiroğlu, Urartu Ve Kuzey Suriye,1984
5. Samuel Noah Kramer, Tarih Sümer’de Başlar, Kabalcı Yayınevi, 1983.
6. Ekrem Memiş, Eskiçağ Türkiye Tarihi, Çizgi Kitabevi, 2007.

Döküman Paylaşımı

; ;