Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction, understandig cinema, birth of cinema in America and in Europe Lumiere Brothers’ and Méliès’ cinema
2 Edwin S. Porter, David W. Griffith, Hollywood industrial development, studio system, aesthetic tendencies, silent comedy films (M.Sennett, C.Chaplin)
3 European film ındustry, German Expressionism, Soviet Formalism
4 European film ındustry, French Impressionism, Poetic Realism
5 Cinema in second world war: National cinemas, Italian New Realism
6 Italian New Realism: Directors, films, aesthetic tendencies
7 Postwar Hollywood and 1950s : collapse of studio system, new organisations in film industry
8 Post war European cinema : New wave, film production context
9 New wave: directors, films, Britich free cinema
10 Auteur cinema, aesthetic tendencies, well-known directors: Bergman, Antonioni, Tarkovsky
11 American Independant Cinema
12 Developments in 1960s, third world cinema
13 Third cinema concept, communication policy, changing national cinemas
14 Essential dynamics of contemporary film production, general evaluation

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Abisel, Nilgün. Sessiz Sinema. 2.Basım. İstanbul: Om Yayınevi, 2003.
Biryıldız, Esra. Sinemada Akımlar. 2.Basım. İstanbul: Beta Yayınları, 2000.
Biryıldız, Esra ve Zeynep Çetin Erus (drl.).Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması. İstanbul: Es Yayınları, 2007.
Büker, Seçil. “Auteur Kurama Giriş”, Sinema, Tarih, Kuram, Eleştiri. S.Büker ve G.Topçu (drl.). Ankara: Gazi Üniv.İlet.Fak.Yayınları, 2008, ss.312-316.
Kılıç, Levent. Fotografın ve Sinemanın Toplumsal Tarihi. Ankara: Dost Yayınevi, 2008.
Monaco, James. Bir Film Nasıl Okunur. Ertan Yılmaz (çev.). İstanbul: Oğlak Yayınları, 2001.
Kristin Thompson ve David Bordwell. Film History: An Introduction. New York: Mc Graw Hill Press, 1994.
Jhon Hill ve Pamela Church Gibson (ed.). World Cinema Critical Approaches, New York: Oxford University Press, 2000.
Tim Bergfelder, “National, Transnational or Supranational Cinema? Rethinking Europeen Film Studies”. (Electronic Versions) Media, Culture & Society. 2005, Sayı: 27
Toby Miller, “Küresel Hollywood (Global Hollywood): Hollywood Tarihi, Kültür Emperyalizmi ve Küreselleşme”. Ayşegül Gürsoy ve Mehmet Olcay(çev.). Yeni İnsan Yeni Sinema. Sayı: 14, Sonbahar Kış 2003/04
Bordwell, David. “The Art Cinema as a Mode of Film Practice.” Film Criticism. C.4, Sayı:1, Fall 1979
Vincendeau, Ginette. Issues in European Cinema. World Cinema Critical Approaches, Jhon Hill ve Pamela Church Gibson (ed.).New York: Oxford University Press, 2000.
Tarkovski, Andrey. Mühürlenmiş Zaman, Füsun Ant (çev.), İstanbul: Agora Kitaplığı, 2007.
Teksoy, Rekin. Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi. İstanbul: Oğlak Yayınları, 2005.
Smith, Geoffry Nowell ve Steven Ricci (ed.). Hollywood and Europe, Economics, Culture, National Identity: 1945-95. London: British Film Institute, 1998.

Dorsay, Atilla. 100 Yılın Yönetmeni. 3.Basım. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2000.
Büker, Seçil. Sinema Dili Üzerine Yazılar. Ankara: Dost Yayınları, 1985.
Onaran, Alim Şerif. Sessiz sinema Tarihi. Ankara: Kitle Yayınları, 1994.
Onaran, Alim Şerif. Sinemaya Giriş. 2. Basım. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Yayınları, 1999.

Döküman Paylaşımı

; ;