Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Formation and development of the Islamic philosophy
2 Al-Kindi (Alkindus)
3 Er-Razi
4 Al-Farabi (Alpharabius)
5 Ibn Sina (Avicenna)
6 Ibn Sina (Avicenna)
7 Ikhwan al-Safa
8 School of Israkiyye
9 Ghazali and his opposition to philosophy
10 Midterm exam
11 Ibn Rushd (Averroes) and philosophy in Andalucia
12 Sufism
13 Ibn Arabi and Sufism
14 Ibn Khaldun

Kaynaklar

Ders Notu [1] M.Fahri, İslam Felsefesi
Ders Kaynakları [2] M.M.Şerif, İslam Düşüncesi, 4 Cilt
[3]Farabi,Medinetül Fazıla
[4]İbn Sina, Metafizik I
[5]İbn Rüşd, Faslül-Makal
[6]T.İzutsu,Fususdaki Anahtar Kavramlar
[7]Gazali, El-Munkız
[8]İbn Haldun, Mukaddime I

Döküman Paylaşımı

; ;