Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The origin and historical development of traditional costumes
2 The definition and importance of traditional costumes and finery in the concept of folk culture
3 Studies about traditional costumes
4 Traditional costumes anf finery and its terminology: Slow Zeybeks
5 Traditional costumes anf finery and its terminology: Rapid Zeybeks
6 Traditional costumes anf finery and its terminology: Horon
7 Traditional costumes anf finery and its terminology: Halay
8 Traditional costumes anf finery and its terminology: Bar
9 Traditional costumes anf finery and its terminology: Karşılama, Hora
10 Traditional costumes anf finery and its terminology: Kaşık Region
11 Practical dressing/tying of some regional men’s and women’s traditional head covers
12 The comparison of different regions tradional costumes, expression of similarities and differences
13 Designing traditional costumes for stage performances
14 General overview and discussion

Kaynaklar

Ders Notu

Koçu, R. Ekrem; Giyim Kuşam Sözlüğü; Sümerbank Yayınları, Ankara 1964

Erden, Attila; Anadolu Giysi Kültürü, Dumat Ofset, Ankara 1998

Tansuğ, Sabiha; Anadolu Giyim Kültürü, Sabancı Vakfı / Kültür Bakanlığı İstanbul 2006

Tansuğ, Sabiha; Türk Giyimi, Apa Ofset, İstanbul 1985

 

Ders Kaynakları

Osman Hamdi Bey, de Launay, Marie; 1873 Yıllarında Türkiye’de Halk Giysileri, Elbise-i Osmaniyye; Çeviren: Erol Üyepazarcı,  Sabancı Üniversitesi, İstanbul 1999.

Brindesi, Giovanni Jean; Elbise-i Atika Osmanlı Kıyafetleri, Hazırlayanlar: H. Ahmet Aslantürk, M. Mert Sunar, Metamorfoz Yayınları, İstanbul 2013.

Sevin, Nureddin, On Üç Asırlık Türk Kıyafet Tarihine Bir Bakış, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990

Gürtuna, Sevgi; Osmanlı Kadın Giysileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1999


Döküman Paylaşımı

; ;