Ders Akışı


Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

İnci ENGİNÜN, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergah yay. ,                       Mehmet KAPLAN, Hikaye Tahlilleri / Şiir Tahlilleri,Dergâh

Şerif AKTAŞ, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri Antolojisi I-II, Akçağ

Ahmet Hamdi TANPINAR, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh

Orhan OKAY, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Mithat Efendi, MEB

Kenan Akyüz – Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi,İnkılap

Büyük Türk Klâsikleri, Dergâh

Rıdvan Akın, Türk Siyasi Tarihi (1908-2000)

Fahir Armaoğlu, Türk Siyasi Tarihi, 


Döküman Paylaşımı

; ;