Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 What is philosophy of art?
2 Plato and Arts: Mimesis and Poiesis Platon, Devlet, çev. Sabahattin Eyüpoğlu, M.Ali Cimgöz, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992.
3 Aristoteles and Art of Tragedy Aristo, Poetika, Çev. İsmail Tunalı, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2002.
4 Kant and Aesthetic Judgment: The concepts of beauty and sublime Kant, I. Yargı Yetisinin Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi, 2006.
5 Nietzsche and Ancient Greek: The Birth of Tragedy Nietzsche, F.W. 2003Müziğin Ruhundan Tragedya’nın Doğuşu, çev. İsmet Z.Eyüboğlu, İstanbul: Say Y.
6 MIDTERM
7 Being and Arts in Heidegger: The Origin of Work of Art and Van Gogh Heidegger, M. Sanat Eserinin Kökeni, çev. Fatih Tepebaşılı, İstanbul: De Ki Basım Yayım, 2011.
8 Walter Benjamin ve Sanat Eserinin Kaybolan Aurası Benjamin, W. 2001“Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı”, çev. Ahmet Cemal, Pasajlar, YKY Yayınları: 50-86.
9 Adorno and Culture Industry Adorno, T. 2011. Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi, İstanbul: İletişim Yayınları
10 Lyotard ve Yüce Estetiği: Barnett Newman Lyotard, Jean-François. “The Sublime and the Avant-Garde”, The Inhuman: Reflections on Time içinde, çev. Geoffrey Bennington ve Rachel Bowlby, Stanford, California: Stanford University Press, 1991, ss. 89-107.
11 Foucault ve Temsil Sorunsalı Foucault, M. Bu bir Pipo Değildir, çev. Selahattin Hilav. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.
12 Merleau-Ponty, Eye and Mind : On Cezanne Ponty, M. Göz ve Tin, İstanbul: Metis Yayınları, 2003.
13 Deleuze, Flesh and Art: Francis Bacon Deleuze, G. Francis Bacon: Duyumsamanın Mantığı, çev. Can Batukan, Ece Erbay, İstanbul: Norguk Y.
14 Summary and Discussion

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Adorno, T. 2011. Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi, İstanbul: İletişim Yayınları

Aristo, Poetika, Çev. İsmail Tunalı, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2002.

Ayas Önol, Tuğba. "Lyotard ile Avangard Sanat ve Yüce Estetiği Üzerine Düşünmek". FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 14 / 27 (May 2019): 307-324.

Benjamin, W. 2001“Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı”, çev. Ahmet Cemal, Pasajlar, YKY Yayınları: 50-86.

Bozkurt, Nejat. 2013. Sanat ve Estetik Kuramları, İstanbul: Sentez Yayıncılık

Foucault, M. Bu bir Pipo Değildir, çev. Selahattin Hilav. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.

Heidegger, M. Sanat Eserinin Kökeni, çev. Fatih Tepebaşılı, İstanbul: De Ki Basım Yayım, 2011.

Kant, I. Yargı Yetisinin Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi, 2006.

Nietzsche, F.W. 2003Müziğin Ruhundan Tragedya’nın Doğuşu, çev. İsmet Z.Eyüboğlu, İstanbul: Say Y.

Platon, Devlet, çev. Sabahattin Eyüpoğlu, M.Ali Cimgöz, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992.

Ponty, M. Göz ve Tin, İstanbul: Metis Yayınları, 2003.

Sauvagnargues, A. Deleuze ve Sanat. çev. Nurten Sarıca. İstanbul: De Ki Yayınları, 2010.

Deleuze, G. Francis Bacon: Duyumsamanın Mantığı, çev. Can Batukan, Ece Erbay, İstanbul: Norguk Y.


Döküman Paylaşımı

; ;