Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 History of Science and Technology Development
2 History of Science and Technology Development
3 Science in the Islamic world and Turkey
4 Science in the Islamic world and Turkey
5 Understanding of Government and Public Administration´s Changes
6 Understanding of Government and Public Administration´s Changes
7 E-Government, Benefits and Infrastructure Requirements
8 E-Government, Benefits and Infrastructure Requirements
9 Midterm
10 Information Society and Turkey
11 E-Government Applications in Turkey
12 E-Government Applications in Turkey
13 E-Government Applications from the world
14 E-Government Applications from the world

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1. http://www.bilgitoplumu.gov.tr
2. http://ekutup.dpt.gov.tr/bilim/
3. Yücel, İ., H., “Bilim-teknoloji politikaları ve 21. yüzyılın toplumu”, Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı. Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü. Araştırma Dairesi Başkanlığı, Temmuz 1997. ISBN 975-19-1806-5
4. Yücel, İ., H., “Türkiye’de Bilim Teknoloji Politikaları ve İktisadi Gelişmenin Yönü”, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, 2006.
5. http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/e-devlet/tr2004.pdf
6. “e-Devlet: Kamuda Ortak Bilgi-Veri Paylaşımı”, Mart 2004, TBD, Ankara, http://eski.tbd.org.tr/webler/kamubiby/raporlarPDF/RP2-2004.pdf
7. Türkiye Bilişim Şurası, E-Devlet Çalışma Grubu Raporu, Mayıs 2002
8. http://www.btk.gov.tr/eimza/eimza_yasasi.htm
9. http://www.bilgitoplumu.gov.tr/
10. http://edevlet.turksat.com.tr/v2/faq
11. United Nations E-Government Survey 2010, Department of Economic and Social Affairs, United Nations/New York, 2010
12. http://www.tuik.gov.tr
13. Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı, 2006-2010, Değerlendirme Raporu, RaporNo:5, Devlet Planlama Teşkilatı BilgiToplumu Dairesi, Mart2010
14. Bilgi Toplumu Stratejisi Ölçümleme Dokümanı, 2006-2010, Devlet Planlama Teşkilatı, 2009

Döküman Paylaşımı

; ;