Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Fundamentals of Psychological Counseling The relevant sections will be read from the specified sources.
2 Psychoanalysis The relevant sections will be read from the specified sources.
3 Psychoanalysis The relevant sections will be read from the specified sources.
4 Jung's Analysis and Therapy The relevant sections will be read from the specified sources.
5 Adlerian Therapy The relevant sections will be read from the specified sources.
6 Existential Therapy The relevant sections will be read from the specified sources.
7 Individual Centered Therapy The relevant sections will be read from the specified sources.
8 Midterm The relevant sections will be read from the specified sources.
9 Gestalt Therapy The relevant sections will be read from the specified sources.
10 Rational Emotional Behavioral Therapy The relevant sections will be read from the specified sources.
11 Cognitive-Behavioral Therapy The relevant sections will be read from the specified sources.
12 Reality Therapy The relevant sections will be read from the specified sources.
13 Transactional Analysis The relevant sections will be read from the specified sources.
14 Assessment The relevant sections will be read from the specified sources.

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Sharf, R.S.. (2011).  Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları, Kavramlar ve Önrek Olaylar (Çev. Nilüfer Voltan Acar),Nobel Yayınevi

Corey, G. (2005). Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları. Ankara: Mentis Yayıncılık.


Döküman Paylaşımı

; ;