Ders Akışı


Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Medya ve Tasarım, der. Süreyya Çakır, İstanbul: Urzeni Yayıncılık 

Nigan Bayazıt, Tasarımı Anlamak, İdeal Kültür Yayıncılık, 2008

Oğuz Bayrakçı, Tasarımda İletişimsel Modeller, İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, 2004. 

 


Döküman Paylaşımı

; ;