Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction to the international relations
2 Basic concepts in International Relations and foreign policy analysis
3 Actors of Internatinal Relations-I
4 Actors of Internatinal Relations-II
5 Power Politics-I
6 Economic Power and World economic order
7 Military Power and World Military order
8 Power, Democracy and Diplomacy
9 Midterm exam
10 Historical development of world politics
11 Turkish foreign politics
12 Turkey-EU Relations
13 Relations between Turkey and the Middle East
14 Problems of Turkish foreign politics

Kaynaklar

Ders Notu Şaban Kardaş ve Ali Balcı, Uluslararası İlişkilere Giriş, Küre Yay.2013
Ders Kaynakları Diğer Kaynaklar
Tayyar Arı, "Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika", Alfa, İstanbul.

Andrew Heywood, "Küresel Siyaset", Açılım Yay.

İnat, Kemal ve Ali Balcı (2006), Dış Politika, Teorik Perspektifler, Zeynep Dağı (Der.), Uluslararası Politikayı Anlamak, Alfa, İstanbul, ss. 212-286.

Evans, Graham ve Jeffrey Newnham (2007), Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, Gökkubbe, İstanbul

Döküman Paylaşımı

; ;