Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introducing sources and course contents
2 Arise of Armenian Question
3 Nationalism and Armenians
4 Missionaries, missionary schools and Armenians
5 Arise of Catholic and Protestant Armenian societies
6 Armenian Question in St. Stefanos and Berlin Treaties
7 Armenian Reform requests
8 Armenian policies of big powers
9 Midterm Examination
10 Russia and Armenians
11 Britain and Armenians
12 France, Germany and Armenians
13 USA and Armenians
14 Conclusion and evaluation

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Gunter Lewy, 1915'te Ne Oldu? Tartışılan Tarih, İstanbul, 2007.

Haluk Selvi, Birinci Dünya Savaşından Lozana Ermeni Sorunu, Sakarya, 2001

Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, Ankara, 1998


Döküman Paylaşımı

; ;