Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction to Living World Religions, definition of religion, classification of religions
2 Indian Religions, Hinduism (history)
3 Hinduism (belief and worship)
4 Buddhism (history)
5 Buddhism (belief and worship)
6 Chinese Religions:Confucianism (history, belief and worship)
7 Taoism (history, belief and worship)
8 examination
9 Judaism (history)
10 Judaism (belief and worship)
11 Christianity (history)
12 Chirstianity (belief and worship)
13 Islam (history)
14 Islam (belief and worship)

Kaynaklar

Ders Notu

Yaşayan Dünya Dinleri, Anadolu Üniversitesi Açık Öğeritim Fakültesi Yayınları.
Fuat AYDIN, Hıristiyanlık, Ders Notları.

Ders Kaynakları

Fuat Aydın, Yahudilik, İnsan Yayınları, İstanbul 2004.


Döküman Paylaşımı

İslam dini
; ;