Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction: Hadith and Sunnah
2 Community and Religion
3 Culture, Civilisiation and Acculturation
4 Sunnah in the Culture of Muslim Society
5 Sunnah and Qur?an and The Sunnah as an Explanatory of The Qur?an
6 Formalization of individual by Sunnah I
7 Formalization of individual by Sunnah II
8 Formalization of Society by Sunnah I
9 Formalization of Society by Sunnah II
10 Turks in Hadith texts
11 The effect of hadith on Turkish Proverbs
12 Example Hadith Texts and its Commentaries I
13 Example Hadith Texts and its Commentaries II
14 Example Hadith Texts and its Commentaries III

Kaynaklar

Ders Notu

AHATLI, Erdinç, Kültür Yapımızda Hadisler, İstanbul 2011

Ders Kaynakları

1. Başaran, Selman, Hadislerin Türk Atasözlerine Etkisi, Bursa 1994
2. Esed, Muhammed, Yolların Ayrılış Noktasında İslam, trc. Hayreddin Karaman, İstanbul 1986
3. Farukî, İsmail L. Lâmia, İslam Kültür Atlası, İstanbul 1991 (Sünnet bölümü)
4. İz, Mahir, Din ve Cemiyet, İstanbul 1979
5. Özafşar, M. Emin, Hadis ve Kültür Yazıları, Ankara 2005
6. Fueck, Johann W, "Hadisçiliğin İslamî Geleneğin Oluşumundaki Rolü", HTD, c.I, sy. 2, yıl 2003, s. 145-165
7. Schimmel, Annemarie, "Müslüman Hayatının ve Düşüncesinin Bir Merkezi Olarak Hz. Muhammed", Tasavvuf, 2002/9, s. 395-415
8. Ülken, H. Ziya, "Anadolu Örf ve Adetlerinde Eski Kültürün İzleri" AÜİFD, Ankara 1969, sy. 17
9.Yılmaz, Hayati., Toplumsal Dönüşümde Sünnet, İstanbul 2004


Döküman Paylaşımı

; ;