Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kaynaklar

Ders Notu

1.Mehmet Çelik, Süryani Kilisesi Tarihi, cilt 1, Yaylacık Matbaası, İstanbul 1987.
2. Aziz S. Atiya, Doğu Hıristiyanlığı,
3.M. Dvornik, Konsiller Tarihi, İznik'ten II. Vatikana, çev. Mehmet Aydın, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1990.

Ders Kaynakları

1.Erdem, Mustafa, Kıpti Kilisesi Üzerine Bir Araştırma, Ankara Universitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, cilt: XXXVI, sayı: , s. 143-178
2.Mustafa Erdem, Monofizit Kilislerinde Din Anlayışı (Kıptî Kilisesi Örneği), Dinler Tarihi Araştırmaları - II, 2000, sayı: , s. 89-97
3.Carlo Caldarola, Religions and societies, Asia and the Middle East, Mouton, 1982.
4.Andrea Pacini (ed.), Christian Communities in the Arap Middle East, The Challange of the Future, Clarendon Press, Oxford 1998.


Döküman Paylaşımı

; ;