Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The procedure in the studies of Islamic culture and Turkish Classical Literature, and the methods of scanning the materials in those fields
2 The study of manuscript works in terms of form and content
3 Transcription and transliteration techniques The fixation, formation, and comparison of the text: the itinerary of edition critique
4 The methods of copying, copyist, and copy issue The analysis of samples
5 The techniques and methods of preparing technically a biography
6 The techniques and methods of writing thesis
7 The techniques of classification and limitation of textual analysis in Turkish Classical Literature
8 The determination and preparation of formal and contextual features of divan and divanche
9 By following the determined procedure, preparing a divançe transcription
10 The road of approach of the problems experienced in printed texts and application by using a sample
11 Analyzing textual analysis studies written comparatively in an academic way
12 The techniques of preparing practically introduction and overall index parts
13 The formal and/or contextual analysis of a divan or divanche
14 The comparative examination of analysis studies and the preparation methods of analysis index

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1. Nejat Sefercioğlu, Nevî Dîvânının Tahlili, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1990,
2. Cemal Kurnaz, Hayâlî Bey Dîvânının Tahlili, MEB, İstanbul 1996,
3. Hüseyin Akkaya, Nevres-i Kadîm ve Türkçe Dîvânı, İnceleme-Metin-Tıpkıbasım, Harvard Üniversitesi, Cambridge 1996,
4. Hatice Aynur, 15.yy. Şairi Çâkerî ve Dîvânı, Boğaziçi, İstanbul 1999,
5. Mehmet Çavuşoğlu, Necâti Bey Dîvânının Tahlili, Kitabevi, İstanbul 2001,
6. Harun Tolasa, Ahmet Paşanın Şiir Dünyası, Akçağ, Ankara 2001,
7. Mustafa Çıpan, Fasîh Dîvânı, İnceleme-Tenkitli Metin, MEB, İstanbul 2003,
8. Ömür Ceylan; Kuş Cenneti Şiirimiz Klâsik Türk Şiirinde Kuşlar, Filiz Kitabevi, İstanbul 2003,
9. Hatice Aynur, Üniversitelerde Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları Tezler Yayınlar Haberler Toplu Sayı 1990-2005, İstanbul 2006,
10. Özge Öztekin, Divanlardan Yansıyan Görüntüler (18.yy. Divan Şiirinde Toplumsal Hayatın İzleri), Ankara 2006,
11. Kaplan Üstüner, Divan Şiirinde Tasavvuf, Birleşik Yayıncılık, İstanbul 2007,
12. İsmail Güleç,Türkiye Üniversiteleri Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde Divan Tahlili Üzerine Yapılan Çalışmalar, The Journal of Turkish Studies: Türklük Bilgisi Araştırmaları In Memoriam Şinasi Tekin: Şinasi Tekin Hatıra Sayısı II, yay. Cemal Kafadar, Gönül A. Tekin, XXXI/2, 2007, s. 1-27.
13. Bayram Ali Kaya, Osman Nevres ve Dîvânı, İnceleme-Metin, Akçağ Yayınları, Ankara 2010.
14. Tez Yazım Kılavuzu, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
15. Kaya, Bayram Ali, Eski Türk Edebiyatı Araştırmacısının El Kitabı (Ders Notları), TÜYATOK vb. Belli başlı resmi veya özel ihtisas kütüphaneleri ile katalogları.

Döküman Paylaşımı

; ;