Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 What is Family?
2 What is a conservative family?
3 The importance of conservativefamily in sociallife.
4 The impacts of conservative family onthe members life.
5 Religious references of the conservative family.
6 Islam and conservative family.
7 Other religions and conservative family.
8 Mid-term exam.
9 Conservative family and youth.
10 Conservative family and women.
11 Conservative family and the elderly.
12 Today´s Western World and conservative family.
13 Today´s Eastern World and conservative family.
14 In today´s Turkey and conservative family.

Kaynaklar

Ders Notu

[1] Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, C. I, II, III, (1992) Ankara: T.C.
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yay.

Ders Kaynakları

[1] Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, C. I, II, III, (1992) Ankara: T.C.
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yay.
[2] K. Canatan, E. Yıldırım (2009) Aile Sosyolojisi, İstanbul: Açılım Kitap.
[3] Günümüzde Aile (2007) İstanbul: Ensar Neşriyat.


Döküman Paylaşımı

; ;