Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 European Communities / Union Formation Process 1, 4
2 Historical Development of the EU´s Common Security and Foreign Policy 18
3 The European Constitution and the EU´s Common Security and Foreign Policy 4
4 EU Common Security and Foreign Policy Structure and Actors 16
5 Functioning of the EU´s Common Security and Foreign Policy and Decision Making System 2, 7
6 EU Common Foreign and Security Policy Objectives and Tools 21
7 Mid-Term Exam
8 EU Common Foreign and Security Policy and Turkey 7, 10
9 The Role of the European Union in Resolution of Regional Conflicts 8, 9
10 EU Common Security and Foreign Policy, NATO and the United States 20
11 EU foreign policy towards the Caucasus 17, 18
12 EU foreign policy towards the Central Asia 17
13 EU foreign policy towards the Africa 17
14 EU foreign policy towards the Middle East 17

Kaynaklar

Ders Notu 1. Gökhan Akşemsettinoğlu, ?Avrupa Bütünleşme Projesinin ve Genişleme Sürecinin Değişen Dinamikleri?, Cilt: 10, No:1 (Yıl: 2011), s.1-18.

2. Antonio Missiroli, ?Background of ESDP (1954-1999)?, European Union, Institute for Security Studies.

3. Sertan Akbaba, ?Measuring EU Actorness Through CFSP and ESDP: Civilian Power EU?, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi Cilt: 8 No: 2 (Yıl: 2009), s.1-28.

4. Selda Kıraç, Buket İlhan, ?Avrupa Birliği Oluşum Süreci ve Ortak Politikalar?, Millî Eğitim, Sayı 188, Güz/2010, ss. 191 ? 201.

5. Bahar Rumelili, ?Avrupa Birliği ve Bölgesel İhtilafların Çözümü?, Uluslararası İlişkiler, Cilt 4, Sayı 16 (Kış 2007-2008), s. 51-78.

6. Salim Gökçen, ?Balkanlarda Bölgesel Yaklaşım: Avrupa Birliği?nin Balkanlar Politikası?, 2023 Dergisi, Kasım 2004.

7. Haydar Efe, ?AB?nin Gelişen ?Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası? ve Türkiye?, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 3 (2007),ss. 127 ? 145.

8. Fuad Hüseynov, ?Avrupa Birliği-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri ve Türkiye?, Avrasya Etüdleri, Sayı: 21, Kış, 2002.

9. Havva Kök, ?Avrupa Birliği ve Orta Asya?, Avrasya Dosyası, 2005, Cilt: 11, Sayı: 1, s. 155-165.

10. B. Esra Çayhan, ?Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ve Türkiye?, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, Mayıs 2002, s. 46.

11. Burulkan Abdibaitova, ?Avrupa Birliği ve Kırgızistan İlişkilerinde Sorunlar ve Fırsatlar?, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Dergisi, Cilt:4, Sayı: 8, 2009, ss. 95-119.

12. Töre, Nahit, Avrupa Birliği ve Türk Cumhuriyetleri, (İstanbul: Friedrich Ebert Vakfı Yayınları, 1996).

13. M. E. Smith, Europe?s Foreign and Security Policy: the Institutionalization of Cooperation, UK: Cambridge University Press, 2004.
14. Marie-Janine Calic, ?EU Policies towards the Balkans: Fostering Ownership of Reforms,? The International Spectator, Vol.XXXVIII, No.3, (July/September 2003), s.111-123.
15. Başak Kale, ?Avrupa Birliği?nin Balkan Politikası: Çelişkiler İçinde Bir Yanılsama,? Balkan Diplomasisi, der. Ömer E. Lütem ve Birgül Demirtaş Coşkun, ASAM, Ankara, 2001, ss. 293-311.
16. Fraser Cameron, The Foreign and Security Policy of the European Union ? Past, Present and Future, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1999.
17. B. Tangör, ?Avrupa Birliği?nin Dış İlişkileri?, Akçay, B., Kahraman, S. ve Baykal, S. (eds.), Avrupa Birliği?nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2008, s. 365 ? 395.
18. S. Kahraman, ?Avrupa Dış Politikası ve Avrupa Birliği?nin Uluslararası Aktörlüğü Üzerine bir Değerlendirme?, Akçay, B., Kahraman, S. Ve Baykal, S. (eds.), Avrupa Birliği?nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2008, s. 397-417.
19. Brian White, Understanding European Foreign Policy, Palgrave, London, 2001.
20. Sinem Kocamaz, ? Avrupa Birliği?nin Komşuluk Politikası Çerçevesinde Transkafkasya Ülkeleri İle İlişkileri?, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Dergisi, Cilt:2, Sayı: 4, ss. 65-102, 2007.
21. F. Bindi, (ed.), The Foreign Policy of the European Union: Assessing Europe?s Role in the World, Washington: Brookings Institution Press, 2010.
Ders Kaynakları

Döküman Paylaşımı

; ;