Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Historical Geography of Iran
2 The spread of Islam in Iran
3 Formation of the Islamic Organization in Iran
4 Iran Umayyad Period
5 Meval policy in Iran
6 Sulfo Movement in Iran
7 Uprisings in Iran Umayyad period and Results
8 Abbasid Period Developments in Iran
9 Abbasid Period Cultural Construction in Iran
10 Shiism in Iran
11 Zoroastrianism in Iran Induced Currents
12 Orthodox Shiism in Iran Current: Buyids
13 Samani renaissance in Iran
14 Turks in Iran

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları [1] Al-Isfahânî (1943), İmad Ad-Din Al-Kâtib Al-Bundâri tarafından ihtisar edilen, Zubdat Al- Nuşra ve Nuhbat Al Usra, eserinin tercümesi, Türkçe´ye çeviren Kıvameddin Burslan, İstanbul.
[2] İbnü´l Adim (1982), Bugyetü´t-Taleb fi Tarihi Haleb(seçmeler), (Biyografilerle Selçuklular Tarihi), çev. Ali Sevim, Ankara.
[3] Lombard, Maurice (1983), İlk Zafer Yıllarında İslam, çev. Nezih Uzel, İstanbul.
[4] el-Maverdi (1994), Ebu´l-Hasan Habib El-Ahkamü´s-Sultaniye- İslam´da Devlet ve Hilafet Hukuku, çev. Ali Şafak, İstanbul.
[5] Cüveynî (1999), Alaaddin Ata Melik Tarih-i Cihangüşa, Ankara.
[6] el-Belâzurî (2002), Fütûhu´l-Büldân, çev. Mustafa Fayda, Ankara.

Döküman Paylaşımı

; ;