Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Turkish Art of Skin: Skin Making, Materials, Production Techniques by Types of Skin.
2 Types of Skin by decorations.
3 Skin The Art of the Seljuk period and the Emirates period.
4 XVI. Century Art of Classical Ottoman Empire Vol.
5 XVII-XIX. centuries of Ottoman Art and Innovation Vol.
6 Invention of paper, paper Variety, The Use of Paper in the Turkish-Islamic Art, Paper Art of the Turkish-Islamic Art: Kaat.
7 Emergence of the Turkish Calligraphy, Line Types, Calligraphy tools, supplies and materials.
8 Calligraphy from the Seljuk and Ottoman period.
9 Art Line Art Induced Side Handles: paper art, Mürekkepçilik, Hokkacılık, Maktacılık, cutlery, Mührecilik.
10 Calligraphy 20th Century to Present its inception.
11 Early Examples of Turks in Anatolia Tezhibinin.
12 Classical Turkish Art of Illumination: XV-XVII. The Art of Illumination of the centuries, the basic features
13 XVIII-XIX. Centuries: The Art of Illumination.
14 Basic Features of Republican art of illumination.

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

ATASOY,N.,Hasbahçe,Aygaz Yayınları,İstanbul 2003.
And,M.,Osmanlı Tasvir Sanatları:Minyatür,İş Bankası yayını,İstanbul 2004.
DERMAN, Çiçek, “Gözün, Elin ve Sabrın Yarattığı Güzellikler: Müzehhib
BAĞCI,S, Osmanlı Resim Sanatı,T.C.Kültür Bakanlığı Yayını,İstanbul 2006.
BİROl,İ.A., Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, İstanbul 2008.
TAŞKALE, Faruk, “Kerim Silivrili’nin Ardından”, İBB Yay., İstanbul, 2008


Döküman Paylaşımı

; ;