Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Ancient Greek Alphabet
2 Articles
3 Names(1. Declension)
4 Names(1.Declension)
5 Adjectives
6 Tenses(Prasens)
7 Tenses(Imperfectum)
8 Tenses(Futurum)
9 Midterm Exam
10 Names(2. Declension)
11 Irregular Adjectives
12 Tenses(Perfectum)
13 Tenses(Plusquamperfectum)
14 Pronouns

Kaynaklar

Ders Notu Will be provided by the instructor
Ders Kaynakları Z. Taşlıklıoğlu, Eski Yunancada İlk Adımlar, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları No. 362, İstanbul 1948.
F. Cluzeau, Yunan Dili Grameri (yayımlanmamış ders notları).
S. Sinanoğlu, Yunan Dili Grameri: Morfoloji, I, TTK Basımevi, Ankara 1975.
S. Sinanoğlu - C. Türkkan, Yunanca Uygulama Kitabı, A.Ü. DTCF Yayınları, Ankara 1979.

Döküman Paylaşımı

; ;